21041013 Uczniowie z samochodówki na MCBL 01 Motoryzacja

Praktyka czyni mistrzów

Obecnie trwa w Polsce wielki powrót do tzw. kształcenia zawodowego. Jest to próba odrobienia strat wywołanych decyzjami z początku przemian ustrojowych, kiedy w edukacji akcent został położony na licea ogólnokształcące i ogólne wykształcenie. Czas pokazał, że był to poważny błąd. Powstała wyrwa pokoleniowa w wielu zawodach. Także tych związanych z motoryzacją. Rynek pracy sygnalizuje, że bez kształcenia zawodowego i kompetencji nabywanych przez uczniów w ramach praktyk u konkretnych przedsiębiorców, nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Grupa Mojsiuk podejmując współpracę z Zespołem Szkół nr 10 w Koszalinie, czyli popularną „Samochodówką”, jako jedna z pierwszych firm w regionie wyszła z inicjatywą wsparcia kształcenia „zawodowców” z krwi i kości. Po kilku latach widać tego pozytywne efekty. Dlatego współpraca będzie kontynuowana i rozwijana.

 

Grupa Mojsiuk to znana firma w branży motoryzacyjnej w regionie zachodniopomorskim. Prowadzi m.in. salon sprzedaży i autoryzowany serwis samochodów Mercedes-Benz. I to właśnie przy współpracy z tą niemiecką marką została utworzona w roku 2014 w Zespole Szkół nr 10 klasa patronacka Mercedes-Benz o kierunku blacharsko-lakierniczym.

Uczniowie uczęszczający do tej klasy (dwa roczniki szkoły zawodowej) mają możliwość poznawania pracy lakiernika i blacharza samochodowego od strony praktycznej w największym centrum blacharsko-lakierniczym na Pomorzu Środkowym, które należy do Grupy Mojsiuk. Niezależnie od tego uczniowie „Samochodówki” mogą korzystać z dostępu do najnowszej technologii diagnostycznej w serwisie Mercedes-Benz w postaci miesięcznych praktyk technikum samochodowego.

Edukacja, programy nauczania to jedno. Bardzo ważnym czynnikiem kształcenia jest również odpowiednia baza dydaktyczna. W tym zakresie szkoła również otrzymała od Grupy Mojsiuk wsparcie w postaci przekazanego w listopadzie 2014 r. urządzenia do ustawiania geometrii kół. Współpraca koszalińskiego przedsiębiorcy i szkoły trwa nadal, a nawet zostanie wkrótce poszerzona.

W dniach 20-21 kwietnia br. koszalińska „samochodówka” będzie obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. Podczas tej uroczystości zaplanowano podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Mojsiuk i Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez dyrekcję szkoły a obejmującą: organizację praktyk zawodowych oraz płatnych staży dla uczniów; organizację dla uczniów cyklicznych wizyt zawodoznawczych na terenie firmy; wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych lub pokazowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i rozwiązania techniczno-technologiczne; promowanie uczniów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie; udostępnianie uczniom informacji dotyczącej aktualnych oferty pracy w firmie. Grupa Mojsiuk w planowanym porozumieniu zobowiązuje się również do współudziału w przedsięwzięciach promocyjnych szkoły oraz w pracach mających na celu dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, a przez to do ułatwiania absolwentom szkoły znalezienia pierwszej pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia lub kontynuowania nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.

Jak widać zakres współpracy jest bardzo szeroki, ale co najważniejsze zawiera ustalenia płynnego reagowania na sygnały płynące z rynku pracy, co dla młodych ludzi wybierających tą ścieżkę kariery zawodowej jest niesłychanie ważne. Decydując się na konkretny profil kształcenia oferowany przez szkołę mają pewność, że po skończeniu edukacji znajdą miejsce pracy w regionie koszalińskim bez konieczności emigracji zarobkowej.
Wszystkich zainteresowanych pracą i praktykami zawodowymi w Grupie Mojsiuk zapraszamy do kontaktu z działem kadr pod numerem telefonu 94 34 77 356.

 

 


 

Tomasz LampkowskiTomasz Lampkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 10: – Dotychczasowa współpraca przyniosła dobre rezultaty, dlatego z satysfakcją podpiszemy kolejne porozumienie. Dla naszych uczniów możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w realnych warunkach warsztatu diagnostycznego czy naprawczego jest nieoceniona. Przygotowują się oni w ten sposób do konkurencji na rynku pracy. Nie można bowiem mieć złudzeń, że absolwenci wyposażeni jedynie w wiedzę teoretyczną mają takie same szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie w zawodzie, jak ci którzy już na etapie szkolnym zetknęli się z realiami, najnowszymi narzędziami i technologiami. A to ma do zaoferowania Grupa Mojsiuk.

.

Czym kierują się młodzi pracownicy, wybierając Grupę Mojsiuk jako swoje pierwsze miejsce pracy?

Damian Iwiński, kierownik ds. produkcji w Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze: – Dla mnie jest to miejsce o szerokiej perspektywie rozwoju zawodowego. Pracownik nie odczuwa tutaj ograniczeń czy barier związanych z chęcią pozyskiwania informacji na tematy związane motoryzacją w ogólnym znaczeniu. Firma stawia na pomoc w formie rozwoju ścieżek kariery zawodowej, szkoleń i kursów. Jestem tego żywym przykładem. Moja ścieżka kariery zawodowej rozpoczęła się już w Zespole Szkół nr 10 – „Samochodówce”, gdzie uczęszczałem do czteroletniego technikum. Był to okres, który dobrze wprowadził mnie w świat motoryzacji. Dzięki zdobytej wiedzy w procesie kształcenia postanowiłem rozwijać się i nawiązałem już na etapie nauki kontakt z Grupą Mojsiuk, gdzie mogłem odbywać praktyki zawodowe. Dzięki temu w 2011 r. wraz z moimi kolegami z „Samochodówki” zwyciężyliśmy w finale IV edycji konkursu Castrol Professional Academy. Dalsza część mojej powoli rozwijającej się kariery motoryzacyjnej powiązała się z ukończeniem technikum i rozpoczęciem studiów inżynierskich na Politechnice Koszalińskiej. Dodatkowo, aby już mocno osadzić się w odpowiedzialnym życiu, postanowiłem podjąć stałą pracę w Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A., a studia dalej uzupełniały moją wiedzę teoretyczną w formie studiów niestacjonarnych. Firma Mojsiuk wspierała mnie w kontynuowaniu nauki na uczelni, dzięki czemu udało mi się obronić tytuł inżyniera. Obecnie po przejściu przez wiele stanowisk w firmie – od doradcy serwisowego przez mistrza zmianowego – odnalazłem się na stanowisku kierownika ds. produkcji. Jak widać, w Grupie Mojsiuk można się rozwijać. Mam nadzieję, ze mój przykład zachęci kolegów do związania się z zawodem i naszą firmą.

 

Oskar Zawada, mechanik w serwisie Mercedes-Benz Mojsiuk: – Związek z motoryzacją jest u nas rodzinny. Ojciec pracuje w motoryzacji od 25 lat, ja również nią się pasjonuję. Po ukończeniu szkoły zdecydowałem się złożyć CV do firmy Mojsiuk, ponieważ jest to firma rozwojowa i stabilna, co gwarantuje mi dalszy rozwój zawodowy i stabilne zarobki.

 

Arkadiusz Szczypek, mechanik w serwisie Mercedes-Benz Mojsiuk: – Mnie firma Mojsiuk zainteresowała ze względu na marki, jakimi handluje i serwisuje. W szczególności chodzi o Mercedesa, w którego serwisie aktualnie pracuję. Każdy dzień to nowe wyzwania i dużo pracy, ale też i regularne dochody. Możliwość przejechania się nowym modelem w momencie jego wejścia na rynek to dodatkowa frajda.