Redakcja i reklama

Redakcja

„Prestiż Magazyn Koszaliński”
ul. Wyszyńskiego 3/7, 75-062 Koszalin
tel.: +48 664 774 776
prestizkoszalin@gmail.com

Wydawca

Zarządzanie i Szkolenia Andrzej Mielcarek
ul. Gajowa 14, Koszalin
www.prestizkoszalin.pl

Wydanie w formacie PDF:

www.issuu.com/prestizkoszalinski

Redaktor wydania

Andrzej Mielcarek
andrzej.mielcarek@gmail.com
tel.: +48 664 774 776

Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy

Joanna Radziun
tel.: + 48 600 116 112
joanna.radziun@prestizkoszalin.pl

Reklama i marketing

Wiesława Barzycka
tel.: + 48 609 859 822
barzycka@prestizkoszalin.pl


Skład gazety:

Flash Press

Druk:

KaDruk Sp z o.o., Szczecin

Wykonanie strony internetowej:

Mateusz Małecki