slajder nast m Biznes

Rozwiń swoją firmę z finansowania unijnego

svg%3E Biznes
Damian Sobolewski – prezes zarządu Prior Consulting sp. z o.o.

Za nami perspektywa finansowa na lata 2014-2020, która przyniosła wielu polskim firmom korzyści. W ramach proponowanych konkursów przedsiębiorstwa mogły skorzystać z możliwości rozwoju swoich działalności poprzez zwiększenie ich konkurencyjności i podniesienie innowacyjności. Prior Consulting sp. z o.o. od 13 lat wspiera koszalińskich przedsiębiorców w staraniach o dofinasowanie. A może zastawiasz się czy na twoją działalność można pozyskać środki finansowe?

 Prior Consulting sp. z o.o. już jakiś czas temu rozpoczęła przygotowania do obsługi swoich klientów w ramach proponowanych mechanizmów w zakresie Funduszy Unijnych na lata 2021-2027.

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27 oraz w ramach Krajowego Programu Odbudowy istotnym wymiarem działań będzie zwiększenie wydatków służących bezpośrednio stymulowaniu inwestycji i zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Będzie ono przebiegało w strumieniach służących dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw MŚP (nowe produkty, usługi i kompetencje pracowników w sektorach m.in. HoReCa, turystyka, kultura), przetwórstwa rolno spożywczego, robotyzacji i cyfryzacji przemysłu, innowacji środowiskowych w przedsiębiorstwach, rozwoju sektora przemysłu kosmicznego oraz technologii bezzałogowych (dronów) poprzez stworzenie warunków ich wdrażania i zrównoważonego rozwoju, a także zdolności przedsiębiorstw i pracowników do pracy zdalnej.

Funduszy unijnych, można otrzymać na różnego rodzaju przedsięwzięcia: budowa dróg, budowa żłobków, przedszkoli, organizacja różnego rodzaju szkoleń i inicjatyw. Są to często przedsięwzięcia realizowane przez administrację rządową lub samorządową oraz przez sektor NGO.

Znaczna część funduszy unijnych, które otrzymała Polska w ramach wspólnego budżetu UE, zostanie przeznaczona dla polskich firm oraz realizowane przez nie projekty inwestycyjnej.

I właśnie tą przestrzenią – inwestycjami realizowanymi przez firmy – w sposób szczególny i z dużą skutecznością opiekuje się Prior Consulting.

Oto kilka ciekawych możliwości jakie czekają na firmy z regionu koszalińskiego, który mocno związany jest z przemysłem i branżą turystyczną.

INWESTYCJE

Firmy z Koszalina i okolic mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne na przedsięwzięcia związane z tworzeniem nowej bazy, np. poprzez budowę hali produkcyjnej, zakup nowych maszyn produkcyjnych.

Dla branży HoReCa, istnieje możliwość wybudowania nowej bazy hotelowo-gastronomicznej, oraz świadczenie usług turystycznych w pasie nadmorskim, i nie tylko.

EKSPORT

Dofinansowanie unijne, które cieszy się niebywałym zainteresowaniem, wśród firm produkcyjnych. Dzięki środkom unijnym związanym z rozwojem eksportu firmy mogą zrealizować działania związane z udziałem firmy na imprezach targowych na całym świecie. Wówczas ze środków unijnych można sfinansować koszty przelotów, noclegów, opłat spedycyjnych, transport eksponatów, materiały promocyjne, itp.

CYFRYZACJA

Przemysł 4.0 wymusza na wielu firmach dostosowywanie się do nowych warunków gospodarczych na świecie. I tym razem Unia Europejska przeznacza środki na cyfryzację procesów biznesowych w firmach.

Zachęcamy do zakupu gotowego oprogramowania lub zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia dedykowanego oprogramowania i/lub usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE (B+R)

Dzięki możliwością jakie dają dofinansowania unijne na prace B+R, firma może sfinansować wynagrodzenie zespołu badawczego, który skompletuje na potrzeby opracowania nowych rozwiązań i produktów.

Wszelkie działania związane ze zdobyciem nowej wiedzy w zakresie technologii i produktu można poddać również opatentowaniu.

Jest to niezwykle popularny sposób finansowania przedsięwzięć badawczych ze środków UE.

Prior Consulting Sp. z o.o.

ul. kosynierów 16
75 -232 Koszalin
Tel. 518 975 511

biuro@priorconsulting.pl
http://www.priorconsulting.pl/