noblista odebral statuetke 26 10 2021 Ludzie

Zachodniopomorski Nobel dla prof. Adama Słowika

svg%3E Ludzie

Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej został jednym z dziewięciu laureatów tegorocznej edycji konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Kapituła konkursu uhonorowała naukowca za osiągnięcia w naukach technicznych – „inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania”.

Wręczenie statuetek odbyło się w auli Akademii Sztuki w Szczecinie. Patronem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. – Informację o nagrodzie przyjąłem z wielkim zaskoczeniem i z wielką satysfakcją – mówi prof. Adam Słowik, który nie mógł być obecny podczas uroczystości. – To miłe, że praca przynosi tak okazałe owoce.

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę, czyli Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Celem konkursu jest promocja zachodniopomorskich naukowców i ich osiągnięć.

Promocja nauki i naukowców

Nagradzane są prace o najwyższym standardzie, wdrożone lub opatentowane i publikacje notowane na indeksie filadelfijskim. Noble przyznawane są w kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych.

Zasiadający w kapitule prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, rektor uczelni w latach 1993-1999, podkreśla: – Staram się inspirować naszych pracowników do upowszechniania osiągnięć naukowych we wszelkich formach, które przynoszą uznanie dla twórczej pracy. Nasze zespoły uzyskiwały wyróżnienia w tym konkursie, który cieszy się zainteresowaniem środowisk naukowych i osiągnął trwały i ceniony status.

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej (2015) i Politechniki Koszalińskiej (2017) dodaje: – Uczelni zależy na wyzwalaniu potencjału twórczego pracowników. Wiemy, że potencjał jest większy niż się sądzi. Dopiero sprawdzanie możliwości twórczych daje pełny wynik. Kryteriów i miar oceny osiągnięć jest wiele, niemniej każde osiągnięcie jest cenne.

Siedem nobli

Dotychczas, w latach 2004-2014, naukowcy z Politechniki Koszalińskiej otrzymali siedem Zachodniopomorskich Nobli, w tym cztery indywidualne i dwa dla zespołów badawczych.

Prof. Adam Słowik (rocznik 1977) jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Koszalińskiej. W 2005 r. został asystentem na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dwa lata później obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora w dyscyplinie elektronika (specjalność: układy elektroniczne).

Już jako adiunkt na tym samym wydziale w 2013 r., otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka (specjalność: sztuczna inteligencja i systemy inteligentne), nadany przez Radę Wydziału Informatyki i Inżynierii Mechanicznej Politechniki Częstochowskiej.

Od 2013 r. prof. Adam Słowik pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki.

Algorytmy bazujące na naturze

Zainteresowania naukowe laureata obejmują: obliczenia przybliżone, inteligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na naturze.

Dorobek naukowy prof. Adama Słowika zawiera ponad 120 artykułów w książkach, materiałach konferencyjnych i czasopismach z listy filadelfijskiej oraz cztery książki, w tym dwie jako edytor. Spośród tych czterech dwie zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w kategorii „Książka Informatyczna Roku 2016” i „Informatyczna Książka Naukowa Roku 2016”.

Komitet przyznający Noble przychylił się do opinii, że osiągnięcia naukowe prof. Adama Słowika z 2020 r. reprezentują „oryginalny i wartościowy wkład w dziedzinę inteligencji obliczeniowej i ukazują praktyczne zastosowanie tych technik do rozwiązywania problemów inżynierskich”.

Mateusz Stankiewicz

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska