2 PB208493 Ludzie

Rotary Club Koszalin oryginalnie uczcił rocznicę swego powołania

Fot. Nikola Moskal

Dokładnie w trzydziestą rocznicę powołania koszalińskiego klubu rotariańskiego (20 listopada br.) członkowie Rotary Club Koszalin spotkali się przy głazie upamiętniającym to wydarzenie. Wielki granitowy kamień został umieszczony obok kawiarni Ważka przy ulicy Śniadeckich.

To swoisty pomnik, który ma przypominać, że Rotary Club Koszalin ma już bogatą, 30-letnią historię. Nie ma przy nim żadnej inskrypcji oprócz logotypu tej charytatywnej organizacji. Jest za to umieszczony na tabliczce kod QR, który po zeskanowaniu odsyła do szczegółowych informacji.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania Roberta Bodendorfa, byłego prezydenta klubu, wyróżnieniem Paul Harris Fellow. Jest ono przyznawane najbardziej zasłużonym członkom klubów Rotary, aby uhonorować ich zaangażowanie i wkład w działalność organizacji. Sam Paul Harris to zmarły w 1947 roku założyciel RC. Odznaczenie zostało ustanowione w dziesiątą rocznicę jego śmierci.

Szeregi koszalińskiego klubu zasiliły dwie nowe osoby: Małgorzata Walach i Robert Banach. Oboje są przedsiębiorcami. Warto tu zaznaczyć, że przyjęcie do klubu wymaga rekomendacji co najmniej jednego z dotychczasowych członków oraz jednomyślnej zgody (głosowanie jest tajne) wszystkich pozostałych.