rektor w komitecie nauk o finansach pan bi Ludzie

Politechnika Koszalińska: relacyjna, aktywna, opiniotwórcza

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

W ostatnich tygodniach Politechnika Koszalińska może poszczycić się nowymi sukcesami i osiągnięciami. To nie tylko udział pracowników w ważnych gremiach naukowych, ale też realizacja prestiżowych projektów i podpisanie porozumienia gwarantującego studentkom i studentom udział w atrakcyjnym systemie stypendialnym.

Pod koniec listopada br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Koszalińską a bankiem. Z ramienia uczelni umowę podpisała rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Santander Bank Polska reprezentował Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Współpraca z bankiem Santander

Najważniejszym elementem porozumienia z Santanderem jest uruchomienie przez bank dla studentek i studentów wszystkich kierunków i wydziałów oraz doktorantek i doktorantów atrakcyjnego programu stypendialnego – Nagród Santander. Na ten cel bank przekaże uczelni 40 tys. zł do wykorzystania w 2024 r.

Pozostałe obszary wspólnych działań będą dotyczyć współpracy w zakresie: wspierania kultury przedsiębiorczości, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych, rozwoju nowych technologii, wsparcia merytorycznego dla społeczności akademickiej. – Politechnika buduje przestrzeń do współpracy z podmiotami, które mogą wspomóc nas w procesie kształcenia, projektowania przyszłości studentek i studentów, realizacji projektów badawczych i naukowych – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Prowadzimy politykę otwartości. Stawiamy na rozwój, relacyjność, umiędzynarodowienie i wysoki poziom aktywności. Uczelnia obecna jest w projektach innowacyjnych. Cieszę się, że do grona partnerów dołącza bank, którego interesuje przyszłość młodych Polek i Polaków.

svg%3E Ludzie

Najczęściej cytowani naukowcy

svg%3E Ludzie
dr hab. inż. Adam Słowik

Dwaj naukowcy z Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny i dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK – znaleźli się w gronie najczęściej cytowanych badaczy na świecie. Coroczny ranking Top 2% najbardziej wpływowych naukowców świata został opracowany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Zestawienie obejmuje wybitnych specjalistów 22 dyscypliny nauki podzielone na 174 bardziej szczegółowe dziedziny.

W grupie najbardziej wpływowych badaczy znalazło się kilkuset naukowców z Polski, w tym dwóch pracowników naukowych PK. Prof. Krzysztof Nadolny jest autorem lub współautorem ponad 240 prac naukowych. Jego teksty ukazywały się w periodykach na całym świecie, publikował m.in. w Brazylii, Chinach, Indiach czy Egipcie.

Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK jest autorem lub współautorem 150 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych, materiałach konferencyjnych i monografiach. Jego zainteresowania badawcze obejmują obliczenia miękkie, uczenie maszynowe, sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte, inteligencję obliczeniową, biologicznie inspirowane algorytmy optymalizacji oraz ich inżynierskie zastosowania.

svg%3E Ludzie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Członkostwo w komitetach PAN

Pięcioro pracowników zostało wybranych do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Rektor prof. Danuta Zawadzka została członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN. Wybory przeprowadzono w odniesieniu do 71 Komitetów Naukowych PAN. – To dla mnie ogromne wyróżnienie środowiska naukowego, w którym funkcjonuję – powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Poza zobowiązaniem do realizacji badań na najwyższym poziomie, wybór ten oznacza także włączenie się w proces tworzenia warunków rozwoju dyscypliny finanse w Polsce. Jestem bardzo dumna i cieszę się, że Politechnika Koszalińska będzie miała reprezentantką w Komitecie Nauk o Finansach PAN.

Poza prof. Danutą Zawadzką w komitetach znalazło się również troje innych naukowców PK. Rektor senior prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal i prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego zostali wybrani do Komitetu Termodynamiki i Spalania, a dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK do Komitetu Inżynierii Produkcji.

svg%3E Ludzie

Uchodźstwo i emigracja

Z inicjatywy Wydziału Humanistycznego, pod koordynacją dra hab. Michała Polaka, prof. PK, dziekana WH, powstaje koszalińskie „Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją” które jest częścią realizacji „Studiów nad dziejami polskiej emigracji”.

Projekt dofinansowany został ze środków budżetu państwa, przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Kwota dofinansowania to niemal 1 mln zł. Program ruszył z końcem października br. i potrwa 36 miesięcy – do końca października 2026 r. – Podstawowym jego celem jest organizacja Centrum Badań nad Uchodźstwem i Emigracją Politechniki Koszalińskiej – wyjaśnia prof. Michał Polak. – W ramach tych działań zrealizowane zostaną również inne zadania.

Chodzi o działalność naukową nakierowaną na badanie przeszłości i teraźniejszości polskiego uchodźstwa i emigracji w różnych regionach świata oraz popularyzowanie wiedzy o Polonii, Polakach i osobach polskiego pochodzenia poprzez opracowywanie materiałów źródłowych i udostępnianie ich szerszemu gronu zainteresowanych.

svg%3E Ludzie

Doradca Rady Przemysłu Przyszłości

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK został członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Rady to powołane przez Fundację Platforma Przyszłości organy opiniotwórcze, których celem jest wydawanie rekomendacji dla władz krajowych i samorządowych.

Rady to ważny, lokalny element ekosystemu transformacji cyfrowej skierowany do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie działa 16 rad. Zachodniopomorska liczy 30 osób. W większości są to przedstawiciele działających w regionie uczelni, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, instytucji, klastrów, agencji rozwoju regionalnego, organizacji samorządów biznesowego.

W sierpniu br. akty powołania otrzymali: prorektor ds. nauki dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK; dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK; kanclerz dr inż. Artur Wezgraj i Piotr Huzar, prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a równocześnie przewodniczący Rady Uczelni.