konferencja energetyczna politechnika prestiz 10 2023 1 Ludzie

Uczelnia wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego

O minimalizowaniu zużycia surowców i racjonalnym wykorzystaniu energii mówiono podczas zorganizowanej 13 września br. w Politechnice Koszalińskiej konferencji „Program lokalnej samowystarczalności energetycznej i gospodarki obiegi zamkniętego”.

– W strategii uczelni założyliśmy, że jedną z czterech naszych specjalności jest tematyka ochrony klimatu, dążenie do samowystarczalności energetycznej i gospodarka obiegu zamkniętego oraz rozwój niekonwencjonalnej energetyki – mówiła otwierając konferencję rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

– Kształcimy studentów na kierunku Energetyka i Ochrona klimatu oraz na 28 innych kierunkach – dodała pani rektor. – Prowadzimy badania naukowe, bierzemy udział w pracach regionalnych i krajowych porozumień, których celem jest rozwój energetyki niekonwencjonalnej i gospodarka obiegu zamkniętego. Cieszę się, że współorganizując dzisiejsze wydarzenie możemy wspierać współpracę ekspertów i praktyków.

svg%3E Ludzie

Koszalin tworzy środowiskowy klaster

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów, reprezentanci firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów i wykorzystaniem ich m.in. do celów energetycznych, a także naukowcy i prawnicy. Organizacja wydarzenia to inicjatywa naszej uczelni, koszalińskiego samorządu oraz miejskich przedsiębiorstw, z inicjatywy których powstał niedawno klaster środowiskowy. Jego zadaniem jest wspólne wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Kanclerz Politechniki Koszalińskiej dr inż. Artur Wezgraj podkreślił, że konferencja jest wstępem do budowy platformy współpracy wszystkich firm, które chcą wspierać działania na rzecz minimalizowania zużycia surowców i produkcji odpadów oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystania energii.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński mówił o staraniach dotyczących szukania rozwiązań zapewniających dostęp do przyjaznych dla środowiska źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Wyjaśnił w ten sposób zadania koszalińskiego klastra. – Segregujemy odpady, a tę ich część, której nie da się powtórnie przetworzyć, spalamy. Produkujemy w ten sposób ciepło i energię elektryczną, dzięki której m.in. zasilamy autobusy elektryczne. Czynimy starania zmierzające do odejścia od węgla w Miejskiej Energetyce Cieplnej. To jest gospodarka obiegu zamkniętego.

svg%3E Ludzie

30 lat działań na rzecz ekologii

O polityce państwa zmierzającej do wsparcia gospodarki obiegu zamkniętego mówił Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkreślał, że zagrożeniem dla środowiska jest brak instalacji pozwalających odzyskiwać surowce i energię z alternatywnych źródeł (kompostownie, instalacje fermentacyjne, spalarnie odpadów, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie), a nie istnienie takich instalacji.

Podkreślał, że w nurcie działań, które wspiera jego instytucja, jest cały szereg inicjatyw zmierzających do ograniczenia zużycia surowców i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko (wspieranie ekologicznego ciepłownictwa i energetyki, ograniczenie strat ciepła, powstawanie lokalnych instalacji recyklingu odpadów, tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna).

Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Koszalinie, podsumował trzy dekady działalności tej instytucji. W tym okresie wojewódzki fundusz wsparł różnego rodzaju działania proekologicznego kwotą ponad 2,7 mld zł (to m.in. dotacje, pożyczki). Dzięki temu powstało ponad 4700 kilometrów instalacji wodno-kanalizacyjnej, dofinansowano budowę oczyszczalni ścieków, termomodernizację budynków i inne przedsięwzięcia.

W tajniki przepisów unijnych dotyczących realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem energii (m.in. o opłatach za emisję CO2, tzw. EU ETS) mówił specjalista prawa unijnego, mec. dr Radosław Maruszkin.

svg%3E Ludzie

Nie bójmy się spalarni odpadów!

Podczas konferencji przywoływano przykłady realizowanych na Zachodzie śmiałych inicjatyw związanych m.in. z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jednym z takich przykładów jest nowoczesna i nieszkodliwa dla otoczenia spalarnia odpadów w Kopenhadze, która funkcjonuje w pobliżu osiedli mieszkaniowych. W kompleksie spalarni działa modna restauracja, a na dachu obiektu urządzono tor narciarski.

W Polsce funkcjonuje obecnie 9 spalarni. W najbliższych latach (do 2026 r.) taki obiekt ma powstać także w Koszalinie. Spalarnia będzie w stanie przetworzyć 30-40 tysięcy ton odpadów rocznie i zasilić w ciepło i energię elektryczną część miejscowych odbiorców. Tomasz Uciński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, które realizuje tę inwestycję powiedział, że najprawdopodobniej w grudniu zostanie wydana decyzja środowiskowa umożliwiająca podjęcie dalszej procedury związanej z powstawaniem spalarni.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej, ekspert w zakresie inżynierii środowiska podkreślał, że 30 procent odpadów komunalnych nie nadaje się do recyklingu. Stąd konieczność budowy spalarni, które pozwalają ograniczyć składowanie odpadów, umożliwiając przy tym wytwarzanie taniego ciepła i energii elektrycznej. W Europie powstało do tej pory ok. 500 spalarni.

Prof. Grzegorz Wielgosiński przyznał, że wokół działania spalarni narosło wiele mitów. Obecność tych obiektów budzi skrajnie odmienne emocje. – Tymczasem są to instalacje zupełnie bezpieczne, a przy tym ważne dla otoczenia, bo pozwalające zutylizować odpady. O wiele mniej zanieczyszczają środowisko niż m.in. tradycyjne kotłownie węglowe – zapewnił.

O nowoczesnych sposobach zagospodarowania odpadów komunalnych i o możliwości traktowania odpadów jako źródła energii mówił prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej.