sztuczna inteligencja konferencja bezpieczenstwo prestiz 11 2023 2 Ludzie

Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo – konferencja naukowa o wyzwaniach przyszłości

Politechnika Koszalińska gościła uczestniczki i uczestników dwudniowej konferencji naukowa „Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, innowacje technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji”, organizowana – 13/14 września br. – przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w dziedzinach: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PARP).

Program obydwu dni konferencji był niezwykle bogaty, złożyły się na niego nie tylko wystąpienia, lecz także panele tematyczne, omówienia realizowanych przez samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje i inne podmioty projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, warsztaty i sesje plenarne. Współorganizując wydarzenie uczelnia wpisała się do grona instytucji, które na najwyższym poziomie promują bezpieczeństwo w sieci.

svg%3E Ludzie

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

– Nie mamy wątpliwości, że to najważniejsze zadanie przed jakim stoi nie tylko społeczność akademicka, ale całe społeczeństwo – zauważył dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich, który był koordynatorem konferencji. – Niestety, z powodu efektu nowości, dzisiaj więcej niż o cyberbezpieczeństwie mówi się na przykład o możliwościach sztucznej inteligencji. Liczymy, że tego rodzaju konferencje pozwolą na problem spojrzeć z szerszej perspektywy.

Gości powitała rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, która powiedziała: – To wydarzenie jest wyjątkowe z kilku powodów: ma bardzo interesujący i zróżnicowany program, gościmy przedstawicieli szkół różnych szczebli kształcenia i dużą reprezentację instytucji centralnych. Temat jest aktualny i ważny, łączy wokół wspólnej sprawy uczelnię, samorząd, biznes i innych partnerów. Uczelnie mają za zadanie upowszechniać wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Poza kształceniem i badaniami Politechnika Koszalińska również tym się zajmuje.

svg%3E Ludzie

Projektowanie przyszłości

Prof. Tomasz Królikowski dodał: – Politechnika Koszalińska jest drugim miejscem spośród czterech, w których odbywają się konferencje organizowane przez rady sektorowe. Przed nami było Zabrze, po nas – Jarosław i Łódź. Przyciągnięcie do Koszalina wydarzenia tak dużej rangi, z tak znamienitymi gośćmi, nie było zadaniem łatwym. Ale udało się, również dlatego, że uczelnia jest postrzegana w kraju jako silny regionalny ośrodek opiniotwórczy, wymiany myśli i działań uwzględniających potrzeby przyszłości.

Celem każdej z konferencji jest wsparcie modelu współpracy regionalnego środowiska naukowego z firmami technologicznymi, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

svg%3E Ludzie

Hejt i mowa nienawiści

Koordynator podkreślił, że to konferencja była doskonałą okazją do poszerzania horyzontów, wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji w dziedzinach, które stanowią fundament współczesnej przemiany cyfrowej. Koncentrowała się również na analizie aktualnych trendów i wyzwań, jakie niesie ze sobą dynamicznie rozwijający się świat technologii. Wydarzenie podzielone było na kilka części i dziedziny tematyczne oraz poziom teoretyczny i praktyczny. Uczestniczki i uczestnicy, najczęściej reprezentujący placówki oświatowe lub środowiska związane z branżą IT, podkreślali wysoki poziom merytoryczny i kompetencyjny wszystkich wystąpień, wykładów, prelekcji i zajęć warsztatowych. Udział w tych ostatnich umożliwiał zdobycie certyfikatów.

Z zaproszenie do Koszalina skorzystali przedstawiciele między innymi: Ministerstwa Cyfryzacji, Sieci Badawczej Łukasiewicz, resortu obrony narodowej, NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Badań Edukacyjnych. Podczas konferencji odbyły się wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, cyberzagrożeń, luk kompetencyjnych w sektorach, a także warsztaty z zakresu możliwości wykorzystania VR i AR, roli sektorów ICT w projekcie „Bezpieczny Samorząd” oraz hejtu i mowy nienawiści prowadzone przez Forum Bezpiecznego Internetu.