IMG 0762 Ludzie

Podróże kształcą, przekonują się o tym uczniowie z Bonina

svg%3E Ludzie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, realizuje przesłanie patrona szkoły, który w swojej walce o lepszą wieś, domagał się także szybkiego wprowadzenia postępu rolniczego. Jednym ze sposobów są realizowane przez szkołę projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Uzyskana przez szkołę akredytacją, pozwoliła na zrealizowanie projektu numer 2021-1-PL01-KA121-VET-000009853, w ramach którego uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Weterynarii realizowali praktyki u przedsiębiorców w Szwecji i Portugalii.

W ramach tego projektu szkoła w Boninie postawiła także na rozwój nauczycieli. Siedmiu z nich wraz z nauczycielami z Reunionu wzięło udział w kursie „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w rolnictwie”, który odbył się w Portugalii. Jedna z nauczycielek wzięła udział w kursie branżowego języka angielskiego na Malcie.

Ciekawym doświadczeniem był także job shadowing, którego nauczyciele mogli doświadczyć w Szwecji. Polega to na przyglądaniu się, jak na podobnym stanowisku pracują koledzy w innej, choć bardzo podobnej w swojej specyfikacji szkole za granicą. Taki model poznania warunków pracy przynosi korzyści, zarówno dla już zatrudnionych pracowników jak i pracodawców.

Młodzież szkolna w ramach projektu spędziła również dwa tygodnie w malowniczej miejscowości Povoa de Varzim, w Portugalii oraz w Malmo, w Szwecji. W ramach realizacji programu kulturalnego uczestnicy projektu odwiedzili miejsca zarówno związane z pracami okołorolniczymi jak i historyczne ciekawostki regionów.

Udział w projekcie Erasmus Plus pozwala uczniom nie tylko podnieść ich kompetencje zawodowe i umiejętności językowe, ale także daje niepowtarzalną okazję do bliższego i niezapomnianego kontaktu z portugalską i szwedzką kulturą.

Wyjazd w ramach Projektu otworzył przed uczestnikami możliwość poznania nowych osób, poszerzył świadomość kulturową, pozwolił nabyć nową wiedzę i umiejętności oraz zwiększyć potencjał językowy. Poza zdobyciem nowej wiedzy na temat innych krajów oraz poznaniem środowiska naturalnego rówieśników, wyjazdy uczą tolerancji i otwartości. Dla Szkoły to też świetna okazja do wymiany doświadczeń i promowania wiedzy na temat innych kultur. Wyjazdy tego typu – jak podkreślają sami uczestnicy – rozwinęły w nich poczucie przynależności do Europy, nauczyły poszanowanie dla innych, zmieniły postrzeganie i wyobrażenia o innych krajach.