WhatsApp Image 2023 09 13 at 14.38.15 2 Ludzie

BO Koszalin zmienia się dzięki Tobie!

Od 2 do 23 października po raz kolejny w sposób demokratyczny możemy wybrać i zagłosować na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dzięki pomysłom koszalinian mamy zmodernizowane place zabaw, nowe ścieżki rowerowe, nowe chodniki, oświetlenie oraz wiele atrakcyjnych miejsc, w których z przyjemnością spędza się czas wolny. Zwycięskie projekty poznamy do 31 października.

Przypomnijmy Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Co to oznacza dokładnie? Mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. 15 września br. zostały ogłoszone projekty, które przeszły pomyślną weryfikację. Następnie od 2 do 23 października br. poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców Koszalina. Ostatecznie do realizacji przeznaczone będą projekty, które otrzymają największą liczbę punktów (projekty ogólnomiejskie o charakterze inwestycyjnym) lub największą liczbę głosów (Społeczny Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet Obywatelski, projekty osiedlowe). W edycji na rok 2024 w puli, na realizację wszystkich zwycięskich projektów jest 3 810 000 złotych.

Bardzo ważną informacją jest to, że swój głos na projekt oddać mogą wszyscy mieszkańcy Koszalina, bez względu na wiek, którzy w momencie oddania głosu są wpisani do rejestru mieszkańców. Jeśli nie jesteście pewni, czy figurujecie w takim rejestrze, sprawdzić to można w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Jest on czynny w pn. w godzinach 9:00-17:00, wt.-pt. w godzinach 8:00-14:30, tel. 94 348 86 99 oraz 348 8697, pok. 120 i 121.

Dlaczego warto głosować? Odpowiedź jest bardzo prosta. Przede wszystkim jest to możliwość realnego wpływu na wygląd i rozwój miasta. Każdy projekt to poprawa jakości życia, bez względu na to, czy dotyczy on osiedlowych problemów czy też jest inwestycją, która z założenia służyć ma wszystkim. Dzięki zgłoszonym przez mieszkańców pomysłom Koszalin nabrał koloru, usprawnił i zmodernizował nieco zapomniane miejsca, a co za tym wszystkim idzie, zintegrował małe społeczności w imię większego celu.

Jednym z głośniejszych zrealizowanych projektów ostatniego czasu było rozmieszczenie 40 defibrylatorów AED w miejscach publicznych dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu w naszym mieście. Celem projektu, poza realną możliwością uratowania ludzkiego życia, jest także zwiększenie świadomości mieszkańców Koszalina poprzez cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Projekt ten z entuzjazmem został przyjęty wśród mieszkańców, a Punkty Życia, jak je nazwali pomysłodawcy, stały się już nieodłącznym elementem krajobrazu miasta.

Kolejnym projektem, którego realizacja całkiem niedawno zakończyła się, była zmiana nawierzchni i rewitalizacja elementów małej architektury na Wodnej Dolinie. Miejsce cieszące się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców wymagało odświeżenia. Z inicjatywy pomysłodawców złożonego projektu, nowe trakty stały się bezpieczniejsze i solidniejsze. Na czym z pewnością zyskują nie tylko spacerowicze, ale i biegacze oraz chodziarze.

Niezmiennie zachęcamy również do zbierania pomysłów i zgłaszania ich do kolejnych edycji.

Jeśli ktoś zastanawia się, czy przygotowanie i opracowanie projektu jest trudne i zajmuje dużo czasu, podpowiadamy, że absolutnie nie. Pomocą służy niezwykle zaangażowany w sprawę Referat Konsultacji Społecznych, w Wydziale Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. Na każdym etapie od zapytań, po finałowe dopracowania jego pracownicy pomagają i udostępniają informacje, dzięki którym nawet najbardziej niesamowite pomysły mają szansę na realizację.

W edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 do wstępnej weryfikacji mieszkańcy zgłosili aż 94 projekty. Pod głosowanie poddanych zostanie 64 projekty.

W 11. edycji poza projektami ogólnomiejskimi – inwestycyjnymi i osiedlowymi zagłosować będzie można także na społeczne inicjatywy (np. warsztaty, festiwale, szkolenia) oraz na „zielone projekty” czyli rewitalizacje parków oraz nasadzenia.