55 lecia filharmonia relacja adam paczkowski 7 6 2023 12 Ludzie

Politechnika Koszalińska świętowała swoje 55-lecie

55-lecie istnienia świętuje w tym roku Politechnika Koszalińska. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 7 czerwca br. w Filharmonii Koszalińskiej. Galę można było obejrzeć dzięki transmisji na FB, zrealizowanej przez uczelniane Studio HD Platon. Minutą ciszy uczestnicy uczcili pamięć postaci związanych z uczelnią, które zmarły w minionym roku akademickim.

W obchodach wzięli udział między innymi parlamentarzyści i przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Obecni byli reprezentanci zaprzyjaźnionych uczelni. W przemówieniu okolicznościowym rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK podziękowała wszystkim osobom, które w ciągu 55 lat przyczyniły się do rozwoju uczelni. Przekonywała, że to, jaką rolę pełni dzisiaj Politechnika Koszalińska i jak mocno rozwija misję kształcenia, badań i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jest dowodem dużego i rosnącego znaczenie współdziałania na rzecz dobra wspólnego i przyszłych pokoleń.

Drzwi uczelni szeroko otwarte

– Jesteśmy dostrzegani, doceniani i angażowani w największe z realizowanych obecnie przedsięwzięć w Europie – mówiła prof. Danuta Zawadzka. – Utworzyliśmy, wraz z ośmioma uczelniami z Europy, Uniwersytet Europejski EU4Dual, nakierowany na poszukiwanie efektywnego modelu kształcenia dualnego. W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy budowę Centrum Wiedzy Cognitarium, odebraliśmy statuetkę Orła Wprost 2023 za innowacyjność i jako jedna z zaledwie dziesięciu szkół wyższych i instytucji w kraju podpisaliśmy porozumienie z Grupą Orlen na kształcenie kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

Prof. Danuta Zawadzka przypomniała trudności, z którymi szkoła musiała zmierzyć się w ostatnich latach, a z niektórymi mierzy się nadal: pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys finansów państwa, kryzys energetyczny, niż demograficzny. – Pomimo to ani przez chwilę nie straciliśmy wiary w to, co i dla kogo robimy – oznajmiła. – Nie tylko nie zeszliśmy z drogi rozwoju, ale również dzięki zaangażowaniu wielu z państwa przyspieszyliśmy. Weszliśmy w zupełnie nowe obszary działań, zyskaliśmy nowych sprzymierzeńców i otworzyliśmy szeroko drzwi uczelni na wyzwania kolejnych dekad XXI wieku.

O tym, że uczelnia nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z firmami z regionu mówił Piotr Huzar, przewodniczący Rady Uczelni i prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Całej społeczności akademickiej gratulował jubileuszu i życzył dalszych osiągnięć związanych z edukacją i realizacją badań naukowych.

Dobre perspektywy rozwoju

Z podziwem o dorobku uczelni mówił prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Wymienił najpoważniejsze wyzwania, jakie stoją przed uczelniami technicznymi. Szkole życzył rozwoju i osiągnięć w pracy edukacyjnej, studentkom i studentom radości z poznawania świata wiedzy, a pracownikom – satysfakcji i jak najwyższych osiągnięć naukowych.

Ważną częścią obchodów było wręczenie medali i odznaczeń. Decyzją Kapituły Medalu Politechniki Koszalińskiej to zaszczytne odznaczenie otrzymały osoby reprezentujące społeczność uczelni: Hanna Bauer, Renata Kisiel, prof. dr hab. inż. Tomasz Hesse, dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK, Adam Paczkowski i dr hab. inż. Jerzy Rembeza, prof. PK. Medale z rąk rektor otrzymali Piotr Bartkiewicz i Robert Mania, spoza środowiska akademickiego.

Wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann wręczył odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej. Gratulując wyróżnionym osobom podkreślił znaczenie Politechniki Koszalińskiej dla rozwoju regionu i całej północnej Polski. Wspominał niedawną uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Cognitarium, w której wziął udział prezydent Andrzej Duda. Mówił, że uczelnia ma przed sobą dobre perspektywy związane z rozwojem infrastruktury i realizacją planów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

Odznaczenia i wyróżnienia

Rektor wyróżniła osoby najdłużej pracujące na Politechnice Koszalińskiej. Podczas Święta Uczelni odbyła się także uroczysta promocja doktorska. Ślubowanie doktorskie złożyły osoby, które stopień naukowy uzyskały w minionym roku akademickim na Wydziale Mechanicznym (WM), Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG) i Wydziale Elektroniki i Informatyki (WEiI).

Dyplomy doktorskie wręczyli: prof. Danuta Zawadzka oraz prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan WM, prof. dr hab. inż. Robert Sidełko, dziekan WILŚiG oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan WEiI. Listami gratulacyjnymi wyróżnione zostały osoby, które stopień doktora habilitowanego otrzymały poza macierzystą uczelnią. Podczas uroczystości podziękowania przekazano przedstawicielom instytucji, organizacji i jednostek, z którymi uczelnia realizuje istotne projekty kulturalne, edukacyjne, dotyczące wiedzy o przeszłości i integracyjne.

Historia zapisana na zdjęciach

Studentki i studenci otrzymali specjalne podziękowania za pracę na rzecz społeczności studenckiej. Przewodniczący Parlamentu Studentów, Kacper Teterka, podziękował wykładowcom i społeczności studenckiej za budowanie akademickiej tradycji, a koleżanki i kolegów zachęcał do angażowania się w życie akademickie: – Nasza uczelnia to nie tylko miejsce, gdzie można zdobywać wiedzę, lecz także, gdzie tworzymy przyjaźnie i pamiętamy o wartościach, które są ważne w całym życiu – mówił, zachęcając do budowania relacji, które pomogą w budowaniu kariery zawodowej.

Podczas uroczystości podziękowania przyjęły osoby, które pomagają w rozwoju pasji i zainteresowań artystycznych studentek i studentów. Prof. Tomasz Królikowski wymienił współpracujące uczelnie i ich rektorów, którzy przesłali listy gratulacyjne z okazji jubileuszu. Był też czas na wystąpienia gości. W czasie przerwy uczestnicy mogli skosztować urodzinowego tortu i obejrzeć wystawą zdjęć upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii uczelni, której autorem – poza kilkoma pracami archiwalnymi – jest Adam Paczkowski. Jubileuszowe obchody zakończył koncert w wykonaniu orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Za pulpitem dyrygenckim stanął Łukasz Meyger.