orlen podpisanie porozumienia energetyka jadrowa 31 5 2023 2 Ludzie

Politechnika Koszalińska przyczyni się do rozwoju energetyki jądrowej

Fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ostatniego dnia mają tego roku Politechnika Koszalińska oficjalnie dołączyła do grona instytucji, które będą kształcić kadry na potrzeby energetyki jądrowej. Orlen Synthos Green Energy i Sieć Badawcza Łukasiewicz zapowiedziały uruchomienie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr w tym samym obszarze.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki, w obecności między innymi ministra prof. Przemysława Czarnka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, podpisała porozumienie o współpracy, która pozwoli w perspektywie kilku lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o wyspecjalizowaną kadrę inżynierów i naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o właściwe wykształcenie kadr technicznych. Stąd potrzeba, a nawet konieczność ścisłej współpracy nauki i biznesu, dzięki której szkoły wyższe wykształcą nie tylko inżynierów, lecz również wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Szef resortu edukacji i nauki zapowiedział zwiększenie subwencji wszystkim tym uczelniom, które – jak odtąd Politechnika Koszalińska – będą korzystać z Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako laboratorium atomowego w procesie kształcenia studentek i studentów.

Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania ekspertów w tej dziedzinie. Ośrodek wyszkoli inżynierów i poprowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

Głównym celem porozumienia podpisanego teraz przez Orlen z Siecią Badawczą Łukasiewicz i uczelniami, poza Politechniką Koszalińską, z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Warszawskim jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku już od roku akademickiego 2023/2024. Każda z wymienionych uczelni już kształci lub wkrótce rozpocznie nabór na kierunki studiów związane z energetyką jądrową.

Grupa Orlen, inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, jest liderem tego projektu. W planach ma budowę floty niewielkich modułowych reaktorów jądrowych.