wprost nagrody orly szczecin maj 2023 2 Ludzie

Nagrodzeni za innowacyjność i badania naukowe

Trzy różne okazje i prestiżowe wyróżnienia dla Politechniki Koszalińskiej i jej przedstawicieli. Ten rok jest wyjątkowy dla uczelni z kilku powodów – szkoła obchodzi swoje 55-lecie, ale także święci triumfy jako podmiot szkolnictwa wyższego. Stąd nagrody i odznaczenia dla konkretnych osób, mające również wymiar symboliczny – to sposób na docenienie środowiska akademickiego Politechniki Koszalińskiej.

svg%3E Ludzie

Politechnika Koszalińska została laureatką tegorocznej nagrody specjalnej Orły Wprost 2023 województwa zachodniopomorskiego w kategorii „Innowacyjni w regonie”. Wyróżnienia – w kilku dziedzinach – przyznaje Wprost.pl od 2016 r.

Statuetkę, podczas gali w Szczecinie 27 maja br. odebrała rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, której towarzyszył rektor senior prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. – Znalezienie się w tak zaszczytnym gronie laureatów to dla nas ogromny zaszczyt i radość – powiedziała prof. Danuta Zawadzka

Orły latają wysoko!

Laureatami Orłów Wprost mogą być podmioty lub osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i służą lokalnym społecznościom, osobowości, które są ambasadorami regionu, a osiągnięciami wykraczają poza jego granice oraz wybitni przedstawiciele nauki.

W laudacji znalazły się informacje o wszystkich najważniejszych dokonaniach Politechniki Koszalińskiej w ciągu ostatnich kilku lat. Uczelnia kształci na 30 kierunkach studiów z obszaru nauk technicznych, społecznych, przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych. Do tej pory jej mury opuściło ponad 55 tysięcy absolwentów i absolwentek. W 2022 r. stała się częścią sojuszu dziewięciu europejskich szkół wyższych, które współtworzą Uniwersytet Europejski EU4Dual, tym samym weszła do grona 21 uczelni w Polsce tworzących takie alianse.

Politechnika, będąc członkiem konsorcjum „Nauka dla morza”, Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, włącza się w inicjatywy nakierowane na wspieranie określonych sektorów gospodarki Polski.

Medale dla zasłużonych naukowców

W Ministerstwie Edukacji i Nauki, w sali imienia prof. Lecha Kaczyńskiego, przedostatniego dnia mają br. odbyła się ceremonia wręczenie Medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

Wśród osób, które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie znaleźli się przedstawicielki i przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych, rektor senior prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, kierownik Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. Bogusław Polak z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz dr hab. Adam Słowik, prof. PK z Katedra Inżynierii Komputerowej tego samego wydziału.

svg%3E Ludzie