cognitarium akt erekcyjny prezydent 29 5 2023 16 Ludzie

Inauguracja budowy Cognitarium z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy

Fot. Adam Paczkowski/PK

To wydarzenie z pewnością na trwałe zapisze się w historii uczelni. 29 maja br. przy udziale Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na terenie kampusu przy ulicy Śniadeckich, wmurowany został akt erekcyjny pod budowę Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej.

Na tę chwilę społeczność uczelni czekała od wielu lat. Podczas poniedziałkowej uroczystości, w której wziął udział prezydent Andrzej Duda, w symboliczny sposób zainaugurowano budowę Centrum Wiedzy Cognitarium – siedziby Biblioteki Politechniki Koszalińskiej, innych instytucji bibliotecznych z Koszalina, galerii, pracowni, miejsca rozmów, wymiany opinii, ale także spotkań, odpoczynku.

Serce obiegu informacji

W wydarzeniu wzięli udział również: Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecni byli: poseł Czesław Hoc i poseł Piotr Zientarski, wojewoda Zbigniew Bogucki, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ksiądz biskup Zbigniew Zieliński i prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Witając głowę państwa, ministrów i innych gości rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, podkreśliła, że wmurowanie aktu erekcyjnego to dla całej społeczności powód do dumy, satysfakcji i radości. Wydarzenie z wielu powodów miało wymiar wyjątkowy – podkreśliła rektor – przede wszystkim oznaczało formalne rozpoczęcie budowy. Etap ten poprzedziło wyłonienie koncepcji projektu budynku w drodze konkursu architektonicznego, który wygrała pracownia OVO – Grąbczewscy z Katowic.

– Cognitarium jest drogą do realizacji marzeń o bibliotece uczelnianej – tłumaczyła prof. Danuta Zawadzka. – Z biegiem lat nasze plany rozszerzyliśmy o kolejne komponenty: planetarium, obserwatorium Słońca, wieżę Clausiusa z Wahadłem Foucaulta, galerię. Znajdą się tam również filie działających w mieście bibliotek. Cognitarium stanie się zatem sercem obiegu informacji i centrum spotkań, jak wierzymy – niezwykłych – mówiła rektor, dodając, że Cogniatrium, poprzez swoją oryginalną architekturę i przez funkcje, stanie się wizytówką Koszalina i regionu Pomorza Środkowego i Zachodniego.

Wielki moment dla uczelni

Prof. Danuta Zawadzka przypomniała, że Politechnika Koszalińska świętuje w tym roku 55-lecie. 7 czerwca br. odbędzie się gala jubileuszowa w Filharmonii Koszalińskiej. – Dzisiejszą obecność na uroczystości Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministrów oraz tylu znamienitych gości traktujemy jako wyróżnienie i rodzaj nagrody jubileuszowej – przyznała. – Cieszę się, że możemy to wszystko wspólnie przeżywać.

Prof. Danuta Zawadzka podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do rozpoczęcia budowy: projektantom, inżynierom, pracownikom Biblioteki Politechniki Koszalińskiej, a także bibliotek, których filie znajdą się w Cognitarium. Przedstawicielom najwyższych władz podziękowała za obecność w tak ważnej dla uczelni chwili. – Szczególnie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, którego po raz pierwszy mamy przyjemność gościć na Politechnice Koszalińskiej – przypomniała rektor. – Dziękuję ministrowi Pawłowi Szefernakerowi, który jest z nami, wspiera nas i kibicuje rozwojowi uczelni oraz ministrowi edukacji i nauki, profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, który przyznał nam dotację na tę inwestycję.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że uroczystość podpisania aktu erekcyjnego to wieki moment nie tylko dla Politechniki Koszalińskiej. – To ważna chwila dla Koszalina, regionu Pomorza Środkowego i całej Rzeczpospolitej – powiedział. – Jej źródłem jest szczególnie mi bliska koncepcja równomiernego rozwoju państwa, o której mówił niegdyś podczas wizyty na ten uczelni ówczesny prezydent Rzeczpospolitej, Lech Kaczyński.

Wszystko w jednym miejscu

Prezydent dodał, że Cognitarium stanie się bazą umożliwiającą rozwijanie działalności naukowej, poznawczej, prowadzenie badań i twórczych dyskusji. – Mam nadzieję, że już w dwa tysiące dwudziestym piątym roku powstanie obiekt nowoczesny architektoniczne, a równocześnie nowoczesny pod względem infrastruktury, przyjazny dla naukowców, młodzieży i dla środowiska naturalnego – dodał. – Obiekt będzie dumą uczelni i Koszalina, ale też dumą województwa.

Zwracając się do ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka Prezydent RP zachęcał do dalszego wspierania mniejszych ośrodków akademickich. Andrzej Duda wspominał własne doświadczenia z młodości, gdy, szukając dostępu do literatury, korzystał z bibliotek usytuowanych w różnych miejscach Krakowa. – Tu młodzi ludzie będą mieli wszystko w jednym miejscu – stwierdził. – Wierzę, że powstanie obiekt o spektakularnych rozwiązaniach teleinformatycznych, z miejscem do organizacji wystaw, debat i sympozjów naukowych. To miejsce będzie przyciągać młodzież – dodał. – Nie mam wątpliwości, że Cognitarium przyczyni się do rozwoju Koszalina, regionu, ale i Rzeczpospolitej.

O potrzebie rozwoju wszystkich ośrodków naukowych, także tych o znaczeniu regionalnym, mówił minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. – Tymczasem znakomici naukowcy są wszędzie – podkreślił. – Studenci wszędzie w Polsce potrzebują znakomitych kampusów i dobrze wyposażonych pracowni. Stawiamy na zrównoważony rozwój, bo we wszystkich dziedzinach – także w nauce – najlepszym mechanizmem jest zdrowa konkurencja.

Cztery egzemplarze aktu

Prof. Przemysław Czarnek wspominał wielokrotne rozmowy z rektor prof. Danutą Zawadzką dotyczące kierunków rozwoju uczelni. Rozmowy skutkowały kolejnymi decyzjami o przyznaniu funduszy na sztandarową inwestycję Politechniki Koszalińskiej. W pierwszym etapie uczelnia otrzymała 39,5 mln zł, a w drugim 5 mln zł. – A ponieważ pani rektor ma także wizję dotyczącą nowoczesnego wyposażenia Cognitarium, postanowiliśmy przyznać uczelni kolejne pięć i pół miliona złotych – oznajmił szef resortu edukacji i nauki. – W ten sposób środki przekazane przez ministerstwo zamkną się kwotą pięćdziesięciu milionów złotych – podsumował.

Minister wręczył prof. Danucie Zawadzkiej dyplom wraz z Medalem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas najważniejszej części uroczystości na czterech egzemplarzach aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Wiedzy Cognitarium podpisy złożyli: Prezydent RP Andrzej Duda, rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker.

Jeden z egzemplarzy historycznego dokumentu został umieszczony w pamiątkowej tubie, po czym osoby, które złożyły na nim swój podpis, dokonały symbolicznego wmurowania pojemnika w betonowy cokół wkomponowany w skarpę przed terenami zielonymi. W tym miejscu stanie nowy obiekt. Poświęcenia aktu erekcyjnego, ale również obszaru zabudowy, dokonał ksiądz biskup Zbigniew Zieliński.

Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

W akcie erekcyjnym czytamy między innymi: „Cognitarium (…) zostanie stworzone jako nowoczesny kompleks, będący symbolem naszego zaangażowania w rozwój edukacji, nauki, technologii i innowacji. (…) Wierzymy, że w Cognitarium naukowcy, utalentowani studenci, przedsiębiorcy i wszyscy mieszkańcy regionu, zarażeni pasją poznawania świata, będą mogli współpracować, wymieniać pomysły oraz realizować projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym, wpływając w ten sposób na gospodarkę i społeczeństwo”.

Cognitarium powstanie między kampusem przy ulicy Śniadeckich a Halą Widowiskowo-Sportową – to jeden z najważniejszych projektów rozwojowych uczelni; ma stać się nową siedzibą Biblioteki Politechniki Koszalińskiej, uczelnianego archiwum i innych placówek bibliotecznych funkcjonujących w Koszalinie. Obiekt będzie też przestrzenią dla edukacji i popularyzacji nauki. W holu zostanie umieszczone sporych rozmiarów wahadło Foucaulta, powstanie przestrzeń do doświadczania i tworzenia wirtualnej rzeczywistości.

Tworzący obiekt układ dziewięciu prostopadłościanów jest analogiczny do istniejącej zabudowy sąsiedniego kampusu. Autorzy projektu zaplanowali Cognitarium jako otwartą strukturę urbanistyczną, w której poszczególne bloki stworzą układ przyjaznych ciągów pieszych i malowniczych uliczek. Będzie można nimi przejść od kampusu do hali sportowej i od parkingu do terenów zielonych.