pexels fauxels 3183197 Biznes

Korzystne mikropożyczki na rozpoczęcie własnego biznesu

Obecnie, kiedy nie ma możliwości uzyskania dotacji Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niskooprocentowane pożyczki oferowane przez Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie są najkorzystniejszym i najatrakcyjniejszym źródłem pozyskania środków na start własnego biznesu.

Oto pochodząca z Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości informacja na ten temat:

jeremie2 oficjalnePosiadamy środki w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej.

Dla osób planujących start w biznesie proponujemy instrument finansowy pod nazwą Mikropożyczka przeznaczony na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Co najważniejsze – o pożyczkę mogą wnioskować tylko osoby, które nie posiadają obecnie działalności gospodarczej oraz nie prowadziły jej przez ostatnie 12 miesięcy oraz nie posiadają żadnego źródła dochodu.

 

Grupa docelowa to osoby bezrobotne lub pozostające poza rynkiem pracy, należące do konkretnych grup, m.in.:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby młode w wieku 15-29 lat niezarejestrowane jako bezrobotne w PUP

pozyczki-plakat

Szczegółowy wykaz grup kwalifikujących się do skorzystania z linii pożyczkowej znajduje się na naszych stronach www.biznes.koszalin.pl w zakładce Pożyczki, gdzie każdy może sprawdzić, czy spełnia wymagane kryteria.

Wysokość pożyczki, o jaką można się ubiegać, to kwota do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli maksymalnie do 100 tysięcy złotych, natomiast na utworzenie stanowiska pracy do 20 tysięcy złotych.

Pożyczki są bardzo nisko oprocentowane – jest to zaledwie 0,175% w stosunku rocznym (oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty, czyli przez 84 miesiące ). Istnieje możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie.

Cel finansowania to szeroki zakres wydatków związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. W ramach pożyczki można sfinansować przykładowo zakup sprzętu, maszyn i urządzeń, remonty, modernizacje oraz wynajem pomieszczeń i opłaty za media, zakup licencji, franczyz, ale również koszty szkoleń niezbędnych do prowadzenia działalności.

Szerszych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Koszalińskiego Funduszu Pożyczkowego FCIP pod nr telefonu 665790977 lub w siedzibie Fundacji ul. Zwycięstwa 42 w Koszalinie

W chwili obecnej, przy braku dostępnych środków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP, jest to najkorzystniejsze i najatrakcyjniejsze źródło pozyskania środków na start biznesu.

 

logo CIP_RGB transparentZapraszamy do kontaktu:

Koszaliński Fundusz Pożyczkowy FCIP,
ul. Zwycięstwa 42 pok.114

tel. 665790977,
E-mail: jeremie@fundacja.koszalin.pl
Internet: https://biznes.koszalin.pl/pozyczki

 

fe rpo barwy rp zachpom efs Oficjalne