almanach okladka 2019 wybrana 1 Kultura

Nawet „Almanach”padł ofiarą koronawirusa

Tegoroczne wydanie „Almanachu Kultury Koszalińskiej” jest jubileuszowe: piętnaste od chwili powstania wydawnictwa i dodatkowo piąte przygotowane w obecnym kształcie. Niezmiennie jest kompleksowym, publicystycznym omówieniem koszalińskiego kulturalnego roku, napisanym przez koszalińskich autorów. Jego promocja miała się odbyć podczas Gali Kultury Koszalińskiej w drugiej połowie marca br.

 

Pomysł na wydawnictwo, które systematycznie, w cyklu rocznym, podsumowywałoby wydarzenia artystyczne pojawił się w 2004 roku. Jego realizacja to dzieło powołanej wówczas Rady Kultury. Bogdan Gutkowski, ówczesny przewodniczący Rady i Zdzisław Pacholski, pierwszy przewodniczący kolegium redakcyjnego AKK pisali we wstępie do pierwszego wydania: „Almanach ma jednocześnie dokumentować i archiwizować zdarzenia artystyczne i prezentować sylwetki twórców Koszalina i okolic. Z czasem może to zaowocować powstaniem unikatowego archiwum sztuki współczesnej w skali regionu.”

Pierwsze wydanie „Almanachu Kultury Koszalińskiej” (wówczas pod nazwą „Almanach. Kultura Koszalińska” ukazało się w 2005 roku. Jego redaktorką przez kolejnych 10 lat była Małgorzata Kołowska wspierana przez kolegium redakcyjne.

Do 2015 roku „Almanach” ukazywał się co roku w charakterystycznej, „pasiastej” okładce zaprojektowanej przez Arkadiusza Docza. Jedenaste wydanie pojawiło się już w nowej odsłonie. – Zmian było sporo – mówi Piotr Pawłowski, przewodniczący nowo powstałego w 2015 roku kolegium redakcyjnego: – Modyfikacja nazwy, większy format i objętość. Ponadto alfabetyczny podział tematyczny, większa liczba tekstów oraz ilustracji. Chcieliśmy i chcemy na łamach „Almanachu” pokazywać jak najszerszy obraz kultury, uwzględniający wydarzenia organizowane przez instytucje, artystów, animatorów, podmioty i środowiska bez dzielenia tych działań na rozrywkę, pop kulturę, awangardę, czy tzw. kulturę wysoką. Ogromną wagę przywiązujemy do kultury młodych i tworzonej przez młodych, a także wszelkich przejawów sztuki współczesnej.

Redaktorem prowadzącym „Almanach” została w 2015 roku Anna Makochonik, a kolegium – poza Piotrem Pawłowskim- tworzyli: Anna Marcinek-Drozdalska – z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (KBP), Joanna Chojecka (wówczas dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie), Anna Popławska (dziennikarka Polskiego Radia Koszalin), Izabela Rogowska (fotografka i dokumentalistka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego). Obecnie w kolegium zamiast Anny Marcinek-Drozdalskiej i Joanny Chojeckiej w gremium zasiadają Aleksandra Barcikowska (dziennikarka TV MAX) oraz Łukasz Waberski (projektant graficzny).

Każdego roku do czytelników trafia 800 sztuk „Almanachu”. Od początku jest on wydawany przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.

Autorką okładki „Almanachu 2019” jest Karolina 'Kicia' Tomaszewska, ilustratorka i projektantka graficzna specjalizująca się w kolażu. Jej projekt to właśnie kolaż, w którym artystka wykorzystała wątki prywatne i odniosła do charakterystycznych dla rodzinnego Koszalina obiektów. – Dominującym elementem w ilustracji jest lew, który tworzy kolaż ze zdjęciem mojego taty i siostry – wspomina na łamach „Almanachu” artystka. – Ta rzeźba nie mogła się tutaj nie pojawić, ponieważ fotografowanie przy pomniku lwów należy do naszych tradycji rodzinnych. Cieszę się, że w projekcie mogłam powrócić do wspomnień z dzieciństwa i skorzystać z tych bliższych współczesności.

kolegium AKK

Wewnątrz wydawnictwa znalazło się ponad 50 artykułów, pióra blisko 30 autorów (wyłącznie z koszalińskich), kilkaset fotografii i ilustracji na 200 stronach. – Co roku największym problemem dla kolegium redakcyjnego jest selekcja tematów – podkreśla Anna Makochonik. – Jest ich mnóstwo, a mimo że „Almanach” jest wydawnictwem o sporej objętości, zawsze brakuje miejsca, by napisać o wszystkim, o czym byśmy chcieli.

Wśród tematów, które kolegium wybrało w tym roku, są te poświęcone najważniejszym festiwalom i wydarzeniom cyklicznym, sezonom artystycznym instytucji miejskich oraz koszalińskim twórcom, m.in. Bogdanowi Narlochowi – muzykowi organowemu, Krystynie Wajdzie prowadzącej wydawnictwo Krywaj, Karolinie Tomaszewskiej i Sarze Olszewskiej – ilustratorkom, Hannie Kowalskiej – projektantce biżuterii, Piotrowi Krótkiemu, Adriannie Jendroszek – aktorom Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Katarzynie Kołtan – malarce. Ponadto na łamach „Almanachu” można przeczytać na przykład o powstałych w 2019 roku pracowniach graficznych, planach nowego dyrektora na odnowę Muzeum w Koszalinie, modernizacji katedry i amfiteatru, arteterapii, wydawnictwach literackich i muzycznych oraz wystawach z roku 2019. Znalazło się też miejsce na wspomnienia, m.in. o Ewie Nawrockiej, znakomitej aktorce BTD czy Annie Marcinek-Drozdalskiej, wieloletniej członkini kolegium „Almanachu” (obie panie zmarły w 2019 roku).

Promocja „Almanachu” co roku ma miejsce w czasie Gali Koszalińskiej Kultury, a bezpłatne egzemplarze wydawnictwa dla Czytelników dostępne były w KBP. W tym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, kolejna edycja uroczystości została odwołana, biblioteka i inne instytucje zamknięte, więc rocznik musiał poczekać na dystrybucję. Na szczęście, biblioteka już działa i można „Almanach” otrzymać – jest dostępny w wypożyczalni, w gmachu głównym przy placu Polonii 1 oraz filiach KBP. Wersję pdf można pobrać ze strony biblioteka.koszalin.pl, w wirtualnej czytelni. (red)