cukin Wydarzenia

Almanach po liftingu

Almanach Kultury Koszalińskiej w niezmienionej formie przeżył dekadę. W jedenastym roku przeszedł metamorfozę – ma nowy zespół redakcyjny, format, układ zawartości, wygląd i większą objętość. Założenie, by dokumentował rok kulturalny w mieście, pozostało niezmienne – takie zadanie powierzyła mu Rada Kultury przy Prezydencie Miasta w 2005 roku.

 

Nad doborem tematów pracowało pięcioosobowe kolegium, któremu przewodniczył Piotr Pawłowski, dziennikarz i publicysta, a także: Joanna Chojecka – dyrektor Archiwum Państwowego, Anna Marcinek-Drozdalska – bibliotekarz, redaktor, Anna Popławska – dziennikarka Radia Koszalin, Izabela Rogowska – specjalista ds. promocji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz Anna Makochonik, redaktor prowadząca. Wydawcą jest Koszalińska Biblioteka Publiczna.

 

Lokalność to podstawowe założenie „Almanachu” – ma on być na wskroś koszaliński. Na 200 stronach znalazło się 50 tekstów i artykuły uzupełniające. Napisali je wyłącznie koszalińscy autorzy: dziennikarze, krytycy, publicyści, artyści, specjaliści dziedzin. Wielu z nich to osoby znane z poprzednich edycji wydawnictwa, ale pojawiły się też nowe nazwiska. Okładkę zaprojektował Cukin, grafficiarz i streetartowiec, o którym w 2015 roku w mieście było bardzo głośno i którego twórczość zwróciła uwagę na przestrzeń miasta jako potencjalnej „galerii”. Projekt okładki redakcja co roku powierzy innemu koszalińskiemu twórcy. Promować „Almanach” będzie film zrealizowany przez studio filmowe Centrum Kultury 105.

 

Pierwszy rozdział relacjonuje wybrane wydarzenia kulturalne: festiwale, koncerty, wystawy, przybliża portrety artystów, zwłaszcza obchodzących w 2015 roku jubileusze, podsumowuje działalność instytucji i placówek kulturalnych, odnotowuje sukcesy artystyczne. Układ artykułów określają dziedziny: fotografia, film, literatura, muzyka, plastyka, teatr.
Drugi rozdział ma charakter publicystyczny. Poświęcony został tematom z pogranicza i obrzeży kultury, działaniom pozainstytucjonalnym, a także problemom. Znalazły się w nim m.in. teksty na temat architektury, stand-upu czy kultury klubowej. Trzecia część „Almanachu” to podsumowania: wspomnienia o zmarłych w 2015 roku osobowościach środowiska kulturalnego, szczegółowe kalendarium wydarzeń, spis nagród prezydenta miasta w dziedzinie kultury.

 

Swoje miejsce na stronach „Almanachu” ma i muzyka klasyczna, i rozrywkowa, uznani plastycy i grafficiarze, sztuka galerii i uliczna, teatr słowa, amatorski i nowoczesny. Imprezy o długim życiorysie i nowe inicjatywy. Jak podkreśla redakcja, chodziło o maksymalne zróżnicowanie tematyczne, nie dzielenie kultury na wysoką i niską, ale docenienie rożnych jej form, także tych spoza mainstreamu, by najpełniej udokumentować, ale i skomentować miniony, kulturalny rok.

„Almanach Kultury Koszalińskiej” edycja 2015 premierę będzie miał podczas Gali Koszalińskiej Kultury, 31 marca br. Wydawnictwo jest bezpłatne.