gdansk porozumienie uczelnie 22 11 2021 Ludzie

Uczelnie będą rozwijać morską energetykę wiatrową

Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK pod koniec listopada br., uczestniczyła w XII Konwencie Morskim, który odbył się na Politechnice Gdańskiej. Rektorzy ośmiu uczelni pomorskich podpisali porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Prof. Danuta Zawadzka otrzymała Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Konwent Morski to organ doradczy Ministerstwa Infrastruktury. W Gdańsku spotkali się przedstawiciele uczelni, które kształcą i prowadzą badania w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w formule konsorcjum naukowego pod nazwą „Nauka dla morza”.

Osiem uczelni

Do tego grona należą: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Podczas Konwentu Morskiego rektorzy podpisali „Porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”. – Otwieramy szansę na nowe projekty naukowe związane z gospodarką morską – oznajmiła prof. Danuta Zawadzka. – Politechnika znalazła się w doborowym towarzystwie uczelni. Będziemy wspólnie działać na rzecz rozwoju ważnej dziedziny polskiej gospodarki.

Wykorzystać potencjał morski

Współpraca uczelni pomorskich ma odbywać się w obszarach: doradztwa na etapie przygotowania inwestycji; nadzoru naukowego na etapie oceny merytorycznej ofert oraz w fazie budowy, eksploatacji, diagnostyki i monitoringu, zarządzania, trwałości infrastruktury i urządzeń oraz instalacji; zarządzania morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymania i eksploatacji.

Po kilku dziesięcioleciach, stoimy u progu wielkiej, ponownej szansy, aby wykorzystać potencjał morski – mówił Mateusz Morawiecki. – Przemysł morski to wielka szansa polskiej gospodarki, a dziś otwierają się przed nami nowe możliwości, które umożliwią wykorzystanie potencjału morskiego i postawienie na innowacyjność i inwestycje.

Medal Niepodległości

Podczas konwentu wręczone zostały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczeniem tym honorowane są osoby „zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności RP”. Medal z rąk premiera Mateusza Morawieckiego otrzymała między innymi prof. Danuta Zawadzka. – To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie – przyznała rektor Politechniki Koszalińskiej.

Cieszę się, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie Konwentu Mateusz Morawiecki. – To, że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć, w tak pięknej uroczystości jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni, jest niezwykle budujące.

Mateusz Stankiewicz

Zdjęcia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska