60357719 2199659747031286 9108781420339265536 n Biznes

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Boninie jest placówką oświatową z 50-letnią tradycją rolniczą, z nowoczesnymi kierunkami kształcenia zawodowego. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie koszalińskim, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Placówka została powołana 1 września 1971 roku i jako pierwsze zaczęły funkcjonować w niej: Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa ze specjalizacją hodowli ziemniaka, co było związane z utworzeniem Instytutu Ziemniaka w Boninie. Obecna nazwa szkoły – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie – obowiązuje od 1 września 2009 roku.

W szkołach Zespołu prowadzi się kształcenie w następujących zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik rolnik
  • technik architektury krajobrazu
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • technik weterynarii
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • rolnik
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

Misją szkoły jest traktowanie ucznia podmiotowo, zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery, promocja humanitaryzmu, odpowiedzialności i tolerancji, przygotowanie ucznia do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy, umożliwianie rozwoju zdolności i zainteresowań, znalezienie swojego miejsca w regionie, Polsce, Europie, uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Nasza szkoła postrzegana jest w środowisku jako kształcąca na wysokim poziomie, stwarzająca możliwości do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

svg%3E Biznes

Szkoła w Boninie przez wszystkie lata działalności potrafiła sprostać stawianym jej wymogom. Mocno trzymała się realiów związanych z wsią i rolnictwem, na bieżąco wprowadzając zawody, niezbędne na zmieniającym się rynku pracy.

Wysokie wymagania, jakie stawia Unia Europejska oraz doskonalenie metod nauczania, modernizacja szkoły, wprowadzanie różnych pozalekcyjnych form kształcenia umożliwiają młodzieży zdobycie kwalifikacji na najwyższym poziomie. Naszym uczniów oferujemy możliwość wzięcia udziału w następujących zajęciach: nowoczesne techniki kulinarne, sztuka zdobienia potraw, warsztaty baristyczne, carvingowe, groomerskie, zastosowanie dronów w rolnictwie, projektowanie i zakładanie ścian wertykalnych.

Ogromnym atutem Zespołu Szkół w Boninie jest fakt, że uczniowie mają zapewnione miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu na terenie szkoły, w pracowniach, których wyposażenie jest zbliżone do rzeczywistych warunków panujących w zakładach pracy. Baza dydaktyczna szkoły dysponuje nowoczesnym sprzętem elektronicznym i mechanicznym, który jest wykorzystywany podczas powadzonych zajęć. Ponadto szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus+. Uczniowie wszystkich klas i kierunków mogą odbyć staż u pracodawców w Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Danii i na Malcie. Jako jedyni w Polsce możemy poszczycić się nawiązaniem współpracy z rolniczą szkołą na wyspie Reunion – zamorskim terytorium Francji, dokąd pojedzie młodzież ucząca się w Technikum Architektury Krajobrazu.

Ukończenie naszej szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe dają pełne uprawnienia rolnicze i pozwalają ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej absolwentom kierunków: Technikum Weterynarii, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz specjalności mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Branżowej Szkoły I Stopnia.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie czuli się w naszej szkole bezpiecznie. Wspólnie tworzymy przyjazną atmosferę, aby zapewnić Im jak najlepsze warunki do nauki i realizacji ich marzeń i pasji.