Sianow logo GOLD2 Wydarzenia

Sianów ma nowe logo i hasło promocyjne

Po 15 latach zmieniło się hasło promocyjne Sianowa. Brzmi ono obecnie: „Sianów gmina przyszłości”. W nowym logotypie pojawił się zaś zarys ponad 120-letniej bramy prowadzącej do miejskiego parku, najbardziej charakterystycznego elementu architektonicznego Sianowa.

svg%3E Wydarzenia

Z czego wynikała potrzeba zmiany? Wyjaśnia to burmistrz Maciej Berlicki: – Czas niesie nowe wyzwania. Poprzednie logo i poprzednie hasło utraciły walor świeżości. Najbliższe lata oznaczają dla nas wiele ambitnych wyzwań, których realizacja mocno wpłynie na przyszłość miasta i gminy. Jesteśmy na początku procesu, który przeobrazi Sianów, a logo i hasło symbolicznie to sygnalizują.

Wyzwania, o których mówi burmistrz Berlicki to m.in. budowa w ciągu dwóch lat siedmiu domów wielorodzinnych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, budowa Centrum Nauki, uruchomienie Sianowskiego Obszaru Gospodarczego (rodzaj uporządkowanej strefy przemysłowej), przebudowa centrum Sianowa i stworzenie starówki jako miejsca spotkań mieszkańców. To ostatnie zadanie będzie możliwe do zrealizowania po ukończeniu obwodnicy miasta zaprojektowanej jako odcinek drogi krajowej S6, co ma się stać w ciągu góra trzech lat. Wyłączenie dokuczliwego ruchu tranzytowego pozwoli na nowo zorganizować przestrzeń i życie w sercu Sianowa.

Nad nowym znakiem i hasłem pracował zespół, w którego składzie znalazły się osoby w różnym wieku, reprezentujące różne środowiska i różne gminne instytucje, organizacje pozarządowe, sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Na pewnym etapie włączyli się Wojciech Wojcieski i Anna Burzyńska z Fundacji DrukKong, którzy jako profesjonaliści w dziedzinie marketingu, pomogli przedyskutowane wnioski przełożyć na konkretne formy.

svg%3E Wydarzenia

Milena Szczepańska-Zakrzewska z Urzędu Miasta i Gminy w Sianowie tak relacjonuje założenia nowego logotypu: – Poszliśmy w stronę syntetyczną. Powstał znak odwołujący się do historii, ale jednocześnie bardzo prosty i osadzony w rzeczywistości. Kluczowym jego elementem jest obrys eklektycznej bramy zbudowanej ponad 120 lat temu, a stanowiącej przejście do Parku im. Powstańców Warszawskich. Kiedy patrzymy na wizualizację pokazującą przyszły kształt starówki, to widzimy jak ta brama staje się centrum tego fragmentu przestrzeni miejskiej i jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Z kolei korona, która znalazła się w nowym logotypie, nawiązuje do herbu z najstarszej znanej pieczęci miejskiej Sianowa. Do herbu miasta odwołują się również trzy wstęgi w dolnej części znaku symbolizujące trzy sianowskie rzeki: Unieść, Polnicę i Rowiankę.

Zmiana logotypu Sianowa oznacza zmianę identyfikacji wizualnej wszystkich jednostek samorządowych. Tutaj zespół również postawił na maksymalną prostotę: we wszystkich znakach stałym elementem stał się rysunek wspomnianej bramy, a różnić się one będą kolorami.

svg%3E Wydarzenia
svg%3E Wydarzenia