Politechnika 3 Ludzie
Wśród wszystkich osób robiących zdjęcia uczelnia ogłosiła pierwszą edycję „Wakacyjnego konkursu fotograficznego Politechniki Koszalińskiej”, który polega na wykonaniu i przesłaniu trzech fotografii prezentujących wydarzenia lub obiekty PK.

Politechnika Koszalińska: nowy rektor, nowe projekty, nowy rok akademicki

Rok 2020 na Politechnice Koszalińskiej, jak dotąd, przebiega pod znakiem wyborów rektorskich, ograniczeń w działalności wywołanych zagrożeniem COVID-19, rekrutacji kandydatów na studia i przygotowań do rozpoczęcia – 1 października br. – nowego roku akademickiego.

Uczelnia żyje również wieloma nowymi przedsięwzięciami, które udaje się realizować pomimo pandemii.

 

Wybory online

Wybory odbyły się 29 kwietnia br. Nowym rektorem, na kadencję 2020-2024, została dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dotychczasowa prorektor ds. kształcenia. W głosowaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk uczelni. 82,9 proc. elektorów opowiedziało się za kandydaturą prof. Danuty Zawadzkiej. Kandydatka na najwyższy urząd w PK uzyskała wymaganą większość głosów. Wybory, pierwszy raz w historii Politechniki Koszalińskiej, odbyły się elektronicznie.

– Chciałabym, żeby uczelnia była otwarta, prestiżowa i przedsiębiorcza – to były pierwsze słowa prof. Danuty Zawadzkiej w nowej roli. – Otwarta na działania rozwojowe, współpracę i realizację misji. Prestiżowa, ponieważ aktywna we wszystkich obszarach działalności człowieka i atrakcyjna dla kandydatów na studia. Przedsiębiorcza, czyli wyzwalająca w ludziach kreatywność.

Prof. Danuta Zawadzka jest koszalinianką. Ukończyła II LO im. Władysława Broniewskiego i Politechnikę Koszalińską. Doktorat z nauk ekonomicznych obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W PK była asystentem, adiunktem, jest profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE). Przez osiem lat pełniła funkcję prorektora do spraw kształcenia. Prowadzi aktywne życie zawodowe: poza prowadzeniem zajęć, publikuje, uczestniczy w projektach, gremiach naukowych.

 

W 53-letniej historii Politechniki Koszalińskiej (wcześniej: Wyższej Szkoły Inżynierskiej) dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK jest dziewiątym rektorem i pierwszą kobietą na tym stanowisku.
W 53-letniej historii Politechniki Koszalińskiej (wcześniej: Wyższej Szkoły Inżynierskiej) dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK jest dziewiątym rektorem i pierwszą kobietą na tym stanowisku.

 

Przekazanie władzy

31 sierpnia br. odbyło się przekazanie władzy. Ustępujący ze stanowiska prof. Tadeusz Bohdal przekazał nowy rektor insygnia władzy rektorskiej: berło władzy i łańcuch godności, trwałości i powagi więzi rektora z Alma Mater.

– Bliżej ludzi – bliżej potrzeb – to działania, które będziemy realizować przez najbliższe cztery lata – przypomniała prof. Danuta Zawadzka. – W nową kadencję wchodzimy w pandemii. Dla wszystkich to trudny czas, ale wierzę, że wyjdziemy z niego bogatsi o nowe, dobre doświadczenia.

Nowa rektor do współpracy szczególnie zaprosiła studentów. Już po zwycięstwie w wyborach mówiła: – Mamy wspaniałą młodzież. Jestem pod wrażeniem państwa postawy i zaangażowania.

– Wierzę w siłę i moc młodych ludzi – dodała podczas przekazania władzy. – Politechnika jest dla was.

Podczas tej samej uroczystości prof. Danuta Zawadzka wręczyła akty powołań i przedstawiła swoich współpracowników. Wśród dziekanów sześciu wydziałów i w Filii w Szczecinku zmiany kadrowe są dwie. Nowego dyrektora ma również Szkoła Doktorska.

Nowym prorektorem do spraw nauki został dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, dotychczasowy dziekan jednego z dwóch – obok Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, czyli Budownictwa – najstarszych wydziałów uczelni – Wydziału Mechanicznego. Funkcję prorektora do spraw kształcenia objął dr hab. Krzysztof Wasilewski, a na stanowisku prorektora do spraw studenckich pozostał dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK.

 

Pierwszym wydarzeniem nowego projektu „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę” był koncert Tropical Soldiers In Paradise w ramach tegorocznej edycji Good Vibe Festival. Na dziedzińcu uczelni pierwszy raz – w takim wydaniu – zabrzmiała muzyka.
Pierwszym wydarzeniem nowego projektu „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę” był koncert Tropical Soldiers In Paradise w ramach tegorocznej edycji Good Vibe Festival. Na dziedzińcu uczelni pierwszy raz – w takim wydaniu – zabrzmiała muzyka.

 

Dla uczniów i studentów

Trwa rekrutacja kandydatów na studia. O wynikach naboru przedstawiciele uczelni na razie mówią ostrożnie, chociaż po pierwszych zebranych liczbach widać już, że nie sprawdza się wariant pesymistyczny, który zakładał, że niż demograficzny i pandemia spowodują spadek zainteresowania studiami.

Od nowego roku akademickiego, studenci pierwszego roku mogą otrzymać nowy rodzaj wsparcia – stypendium samorządu województwa. Inicjatorem istotnych zmian w już istniejącym programie stypendialnym był dr Rafał Rosiński z WNE i radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego z Koszalina.

– Zależało mi na zwiększeniu liczby studentów w uczelniach, a co za tym idzie – zwiększeniu liczby stypendystów i zwiększeniu zainteresowania programem wśród koszalińskich maturzystów, w tym również uczniów techników – wyjaśnia dr Rafał Rosiński, obecnie prodziekan do spraw studenckich WNE.

W tym roku uczelnia stała się partnerem nowego projektu mającego wesprzeć kształcenie nauczycieli – koszalińskiej Szkoły Ćwiczeń. To pomysł samorządu miejskiego na podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie i rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli.

Szkoła Ćwiczeń powstała w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, czyli popularnym Ekonomie. Jej działalność została dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania szkół, zainteresowanych podnoszeniem efektywności rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych.

 

Wśród wszystkich osób robiących zdjęcia uczelnia ogłosiła pierwszą edycję „Wakacyjnego konkursu fotograficznego Politechniki Koszalińskiej”, który polega na wykonaniu i przesłaniu trzech fotografii prezentujących wydarzenia lub obiekty PK.
Wśród wszystkich osób robiących zdjęcia uczelnia ogłosiła pierwszą edycję „Wakacyjnego konkursu fotograficznego Politechniki Koszalińskiej”, który polega na wykonaniu i przesłaniu trzech fotografii prezentujących wydarzenia lub obiekty PK.

 

Pięć nowych projektów

Uczelnia angażuje się w działalność środowisk i na nowych płaszczyznach aktywności. Jako pierwszy wystartował projekt „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę”, który zakłada aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu. PK była partnerem tegorocznej 8. edycji Good Vibe Festival. Na dziedzińcu kampusu przy ulicy Śniadeckich odbył się pierwszy koncert z tego cyklu. Przed publicznością wystąpiła formacja Tropical Soldiers In Paradise. Chór Canzona Politechniki Koszalińskiej uświetnił występem koncert 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. W ramach wspierania kultury PK organizuje własny konkursu fotograficzny, a jeszcze w tym roku będzie partnerem Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie.

Dwie kolejne marki działalności to: „Politechnika Koszalińska – bliżej biznesu” oraz „Nauka i badania z Politechniką Koszalińską”. W ten sposób uczelnia wyznacza wspólny mianownik dla współpracy z przedsiębiorcami oraz prezentacji dokonań w zakresie naukowym i badawczy.

Czwarty projekt to „Politechnika Koszalińska z historią”. Pod tym szyldem już odbywają się wydarzenia realizowane przez – od wielu lat współpracujące z PK – Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun”. W tym roku Politechnika Koszalińska była już partnerem IX Koszalińskich Spotkań z Historią – „Bitwa Warszawska 1920”, które odbyły się w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie i gry terenowej „Operacja Konwój: Bitwa Warszawska 1920-2020” w Podborsku, a będzie – Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.

Piąty i największy projekt to Akademicki Koszalin, czyli szereg przedsięwzięć, również realizowanych z partnerami, które mają podkreślić pozycję uczelni w regionie, poszerzyć akademicką markę miasta, zwiększyć promocję oferty kształcenia oraz stworzyć młodym ludziom w Koszalinie dogodne warunki do studiowania, pracy, rozwoju.

 

Politechnika Koszalińska realizuje obecnie kilkanaście projektów badawczych. Niektóre z nich – o znaczeniu międzynarodowym. Prof. Wojciech Kacalak, były rektor PK, jest kierownikiem naukowym powstania „Innowacyjnej Technologii Procesu Cynkowania”.
Politechnika Koszalińska realizuje obecnie kilkanaście projektów badawczych. Niektóre z nich – o znaczeniu międzynarodowym. Prof. Wojciech Kacalak, były rektor PK, jest kierownikiem naukowym powstania „Innowacyjnej Technologii Procesu Cynkowania”.

 

Nauka i badania

Rosnąca liczba i różnorodność realizowanych na uczelni projektów naukowych i badawczych oraz udział przedstawicieli PK w ogólnopolskich gremiach opiniotwórczych – to wskaźniki wysokiej aktywności środowiska naukowego Politechniki Koszalińskiej.

Oto kilka z projektów: powstanie Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych (realizator: Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku) i Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Inżynierii Powierzchni, Projektowania i Symulacji Procesów oraz Badań Wibroakustycznych, a także Centrum Szybkiego Prototypowania (obydwa na Wydziale Mechanicznym).

Ponadto opracowanie „Innowacyjnej Technologii Procesu Cynkowania” (współpraca Wydziału Mechanicznego z Holding-Zremb Gorzów i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach) oraz „Opracowanie prototypu przyłbicy ochronnej”, realizowane jako projekty międzywydziałowy, na bazie wielomiesięcznych doświadczeń Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego w produkcji przyłbic ochronnych (część z nich powstała w kooperacji z Wydziałem Architektury i Wzornictwa).

Tylko w ostatnich miesiącach prof. Tomasz Królikowski został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK i dziekan WNE przyjął nominację na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, natomiast dr Grzegorz Kwiatkowski z Katedry Ekonomii WNE znalazł się na 13. miejscu wśród 200 tegorocznych naukowców, którzy otrzymali prestiżowe stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciecha Murdzka.

 

Remont Kreślarni

Z powodu pandemii nie odbyły się tegoroczne Juwenalia Politechniki Koszalińskiej. Jednak kultura studencka – zamrożona przez obostrzenia sanitarne – ma szansę na nowe otwarcie. Popularny przed laty politechniczny Klub Studencki Kreślarnia znowu zatętni życiem. Wkrótce zostanie wybrany wykonawca generalnego remontu obiektu. Kreślarnia to legendarne miejsce na mapie Koszalina.

To tu odbywały się wydarzenia studenckie – koncertowały najpopularniejsze zespoły muzyczne i występowały kabarety. Jeszcze kilka lat temu Kreślarnia zdobywała tytuł najlepszego klubu studenckiego w kraju. Po przerwie odzyska blask, a środowisko studenckie – własne miejsce spotkań. Zgodnie z projektem, w budynku powstanie sala sceniczna z widownią.

– Sala, w której odbywało się większość wydarzeń, została zaprojektowana tak, aby scenę można było przystosować do potrzeb spektaklu teatralnego, koncertu, jak i na przykład występu stand’upowego – wyjaśnia prof. Tomasz Królikowski.

W budynku wyodrębniona zostanie powierzchnia wystawiennicza oraz miejsce, gdzie swoje pracownie będą miały organizacje studenckie. Prorektor do spraw studenckich mówi, że projekt był konsultowany z przedstawicielami Parlamentu Studentów PK.

– Studenci zdecydują, czy zostaniemy przy nazwie Klub Studencki Kreślarnia, czy przyjmiemy nową, na przykład Centrum Kultury Studenckiej – dodaje prof. Tomasz Królikowski. – Uruchomienie obiektu możliwe będzie najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.

 

Zajęcia hybrydowe

Decyzją rektora w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne realizowane będą w modelu mieszanym, a więc hybrydowym. Co to oznacza?

Preferowane będą zajęcia w formie tradycyjnej. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju lub regionie, mogą być realizowane zdalnie, czyli za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość.

– Jesteśmy w stanie zapewnić studentom odpowiednie warunki nauki – zapewnia rektor prof. Danuta Zawadzka. – Mamy dobrą bazę dydaktyczną – duże sale, a grupy podzielimy na mniejsze. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą online. Dziekani przygotowali plan na wypadek, gdyby sytuacja epidemiczna uległa pogorszeniu. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność.

53. inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października br. Choć rozpoczęcie jest przygotowywane w cieniu ograniczeń, będzie równie uroczyste, jak odbywające się w latach poprzednich. Bezpośrednio w wydarzeniu będzie mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób, jednak dla wszystkich zainteresowanych zostanie uruchomiona transmisja na FB, którą przygotuje uczelniane Studio HD Platon. Będzie to pierwsza uroczystość, w której tak duże znaczenie odegrają multimedia. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Błażej Bałasz. Otwarciu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy prac studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

 

Informacje o rekrutacji na studia na Politechnice Koszalińskiej można znaleźć na stronie: https://irk.politechnika.koszalin.pl/pl/

 

Autor: Mateusz Stankiewicz
Fotografie: Adam Paczkowski, Robert Suszyński/Politechnika Koszalińska, Agnieszka Orsa, Marcin Torbiński