czytanie Wydarzenia

Bałtycki Teatr Dramatyczny: kulturalnie, online

Program „Kultura w Sieci”, uruchomiony przez Narodowe Centrum Kultury, pozwoli wielu instytucjom i podmiotom kulturalnym na przetrwanie trudnego okresu kulturalnej kwarantanny i twórcze działania online. Z tej możliwości skorzystał też Bałtycki Teatr Dramatyczny. Z sukcesem – otrzymał dofinansowanie dwóch projektów. OBa będę realizowane jesienią.

 

Pierwszy projekt to warsztaty skierowane do młodzieży. – Do udziału chcemy zaprosić osoby spoza Koszalina, z mniejszych miejscowości naszego regionu, które nie mają na co dzień dostępu do teatru – uściśla Marcin Borchardt, aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, pomysłodawca i koordynator projektu (za sformułowanie merytoryczne projektów odpowiadają Sławomir Dudek oraz Tomasz Ogonowski). – Teatr może stać się dla nich w ten sposób „namacalny” przynajmniej w rzeczywistości wirtualnej. Zależy nam na zintegrowaniu osób z różnych miejsc i środowisk.

Program warsztatów jest bogaty i wieloetapowy. Pozwoli uczestnikom zdobyć różne umiejętności. Obejmuje zajęcia indywidualne z doskonalenia dykcji, interpretacji tekstu czy budowania dialogu, które poprowadzą instruktorzy, m.in. aktorzy BTD oraz ćwiczenia grupowe – ich celem będzie przygotowanie słuchowiska teatralnego na bazie tekstów literatury młodzieżowej.

Nabór uczestników będzie prowadzony przez stronę BTD i rozpocznie się pod koniec czerwca. – Chętni będą musieli nagrać swoją wizytówkę – mówi Marcin Borchardt. – Będziemy weryfikować, czy dana osoba potrafi się sprawnie posługiwać narzędziami internetowymi, czy ma adekwatne możliwości sprzętowe i czy jest w stanie praktycznie pracować online oraz oczywiście predyspozycje artystyczne.

Finał warsztatów będzie miał miejsce we wrześniu br. Zajęcia odbędą się w lipcu (dwa tygodnie) i sierpniu.

Drugi projekt Byliśmy/ Jesteśmy/ Będziemy nawiązuje do początków działalności Stowarzyszenia Aktorzy po Godzinach działającego przy BTD, czyli czytania performatywnego. Takich „czytań” odbyło się kilka, wszystkie cieszyły się sporym zainteresowaniem, dopisywała im też publiczność. To co wtedy w zaprzyjaźnionej Centrali Artystycznej na żywo, teraz ma przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. – Chcemy, pracując zdalnie, stworzyć projekt teatralny – mówi Marcin Borchardt. – Ma być formą ciekawej artystycznej aktywności, dać możliwość pracy twórczej aktorom i oczywiście zaproponować spotkanie ze sztuką spragnionym teatru widzom.

W przypadku „czytań” założeniem od początku była prezentacja twórczości współczesnych dramaturgów – od bajek po teksty prowokacyjne, zawsze osadzone we współczesności. Tak będzie i w przypadku tego projektu – Tytułów na razie nie zdradzę, ale pojawią się takie nazwiska jak Krzysztof Babicki, Artur Pałyga i Tomasz Ogonowski – zapowiada Marcin Borchardt.

Czytania przewidziane są na październik tego roku.

Koszt realizacji projektów: 38 tysięcy – warsztaty dla młodzieży i 44 tysiące – .

 


„Kultura w Sieci” to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, finansowany ze środków MKIDN. Do 1200 beneficjentów trafiło 60 mln zł na wsparcie i rozwój działalności kulturalnej i artystycznej w sieci czasie epidemii koronawirusa. W ramach programu realizowane będą online warsztaty, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej; koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami. Będzie też możliwe udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury oraz wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

www.nck.pl