adwokatura 2171 Kronika
Fot. Agnieszka Orsa

Dwa jubileusze adwokatury

Stulecie polskiego samorządu adwokackiego powołanego dekretem naczelnika Józefa Piłsudskiego w wigilię Bożego Narodzenia 1918 roku oraz 65-lecie utworzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie miejscowi adwokaci uczcili okolicznościową uroczystością w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym (sobota, 14 kwietnia br.). Po wzniosłej części oficjalnej przyszedł czas na tę mniej oficjalną. Gratulacje od gości, głównie przedstawicieli innych zawodów prawniczych, zbierał mec. Ryszard Bochnia, pełniący funkcję dziekana koszalińskiej ORA.