bb03c96f5dd446232810449cd9a13137 Biznes

DOTACJE NA EKSPORT. Nawet 85% dofinansowania!

Priory-consulting,-10.06.2016-Adobe-rgb,-fotOstatnia szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na uzyskanie unijnego wsparcia rozwoju eksportu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaplanowała w 2018 r. konkurs dla poddziałania 3.3.3 – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Ogłosi go najpewniej 1 marca br.

Samodzielne przygotowanie wniosku nie jest łatwą rzeczą. Stąd warto sięgnąć po pomoc ekspertów. Jednym z wypróbowanych, z potwierdzoną skutecznością jest koszalińska firma doradcza PRIOR Consulting.

 

HARMONOGRAM:
1 marca 2018 r. – planowane ogłoszenie konkursu Go to Brand
4 kwietnia 2018 r. – planowane rozpoczęcie naboru wniosków
8 maja 2018 r. – planowane zakończenie naboru wniosków

 

Całość budżetu przeznaczonego dla wnioskodawców uczestniczących w tym konkursie to 150 mln złotych

 

Go to Brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.
Dotacja Go To Brand przeznaczona jest dla MŚP, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż tj.:

• Moda polska
• Maszyny i urządzenia
• Biotechnologia i farmaceutyka
• Budowa i wykańczanie budowli
• Części samochodowe i lotnicze
• IT/ICT
• Polskie specjalności żywnościowe
• Kosmetyki
• Meble
• Sprzęt medyczny
• Jachty i łodzie
• Sektor usług prozdrowotnych

Obligatoryjne jest wykonanie minimum wymagań określonym w Programie Promocji dla danej branży.

PME-européennes-export

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1. Usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
2. Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
3. Podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:

 • diet,
 • noclegów,
 • przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej
 • innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami, takich jak opłaty za uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe.

4. Transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

 • zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 3
 • odprawy celnej i spedycji
 • bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kat. kosztów, o której mowa w pkt 3

5. Rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego

6. Organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego

7. Reklamy w mediach targowych

8. Udziału w seminariach, kongresach i konferencjach

9. Organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej

10. Koszty informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Dofinansowanie w przypadku wniosków opiewających na 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych (maksymalną kwotę kosztów) kreuje się na poziomie:

 • mikroprzedsiębiorstwa – do 85 % dofinansowania (maksymalnie 850 tys. zł)
 • małe przedsiębiorstwa – do 75 % dofinansowania (maksymalnie 750 tys. zł)
 • średnie przedsiębiorstwo – do 60 % dofinansowania (maksymalnie 600 tys. zł)

 

W przypadku korzystania z pomocy publicznej wartość dofinansowania wynosi 50%.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Prior Consulting sp. z o.o.PRIOR LOGO
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin
biuro@priorconsulting.pl
www.priorconsulting.pl
TELEFON: 94 717 36 48