DSC 0134 Wydarzenia

Podwójne święto mieleńskiej szkoły

Nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała Ewa Jabłońska, dyrektor Zespołu Szkół w Mielnie. Prestiżowe wyróżnienie wpisało się w obchody 70-lecia placówki.

Nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa Jabłońska odebrała z rąk zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Została doceniona za całokształt pracy. Pani dyrektor mówi: – Traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całego zespołu. To ciężka praca nauczycieli sprawia, że szkoła tak świetnie funkcjonuje i odnosi sukcesy. Ja tylko „firmuję” tę działalność.

Mieleńska szkoła dzięki zaangażowaniu kadry, skutecznym i nowoczesnym metodom nauczania, osiąga bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Najlepszym dowodem są wyniki egzaminów zewnętrznych. Systematycznie wzrasta średnia ocen uczniów i współczynnik rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Wyniki placówki są wyższe niż średnie w kraju zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.

Olbrzymim atutem placówki jest jej kameralność. Na korytarzu nikt nie jest anonimowy, uczniowie i nauczyciel znają się od najmłodszych lat, co ułatwia wykluczanie niepożądanych zachowań, choćby agresji. – Doskonałe efekty przynoszą również programy profilaktyczne i wychowawcze – mówi dyrektor placówki. – Realizujemy m.in. program „Bez przemocy w dorosłość”, „Bezpieczna szkoła” czy „Używasz – nie przeżywasz”.

Projekty te umożliwiają zarówno nauczycielom , pedagogom jak i samym uczniom pracować z profesjonalnymi oraz wyspecjalizowanymi instytucjami. Szkoła Podstawowa jest doceniana także za przynależność do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych. Wszystkie działania podejmowane przez dyrekcję szkoły zostały dostrzeżone i docenione przez MEN. Przyznanie nagrody doskonale uwieńczyło październikowe 70. urodziny placówki.

Początki Szkoły Podstawowej w Mielnie sięgają marca 1946 r., jej założycielem był Roman Cypr. Lekcje odbywały się przy ul. Kościelnej i w tym czasie do szkoły uczęszczało zaledwie 34 uczniów. W kwietniu cała placówka została przeniesiona do nowego obiektu, wcześniej wykorzystywanego jako magazyn zboża Armii Czerwonej. Przez te 70 lat szkoła miała siedmiu kierowników i dyrektorów. Od 1990 r., to stanowisko piastuje Ewa Jabłońska. W 50. rocznicę powstania szkoły, nadano jej imię Leonida Teligi, wielkiego podróżnika. Samodzielnie szkoła podstawowa przy ul. Lechitów funkcjonowała do 2003 r., następnie zostało tam przeniesione Gimnazjum z Unieścia, którego patronem (trzy lata później) został Marek Kotański.

Październikowy jubileusz szkoły był momentem spotkania nauczycieli obecnie uczących z emerytami oraz z absolwentami szkoły. Jednym z gości był Józef Roszak, kierownik Szkoły Podstawowej w 1973 roku. To właśnie za jego sprawą budynek szkolny został rozbudowany o kolejne skrzydło. Znalazły się w nim się cztery sale lekcyjne, czytelnia, biblioteka i sekretariat. W tym roku również szkoła uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej.– Podczas uroczystej gali zaszczyciło nas swoją obecnością wielu gości oraz absolwentów szkoły – opowiada Ewa Jabłońska. – Pojawienie się pana kierownika i dawnych belfrów wywołało wiele wspomnień i wzruszeń. Tym bardziej, że imprezę prowadzili absolwenci Zespołu Szkół – Anna Ledochowicz i Filip Adamów.

Pani dyrektor mówi: – Utrzymujemy kontakt z absolwentami, śledzimy ich dokonania zawodowe. Wielokrotnie przychodzą listy od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z gratulacjami dotyczącymi ich były wychowanków. Nie ma nic ważniejszego i wzruszającego jak dokonania byłych uczniów – prawników, lekarzy dziennikarzy, ale również „zwykłych” ludzi, którzy w życiu prywatnym i zawodowym kierują się zasadami wyniesionymi właśnie ze szkoły.

Wśród absolwentów ZS są m.in. Jakub Roszkowski – dziennikarz „Głosu Koszalińskiego”, Izabela Bujniewicz – aktorka Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, obecna wójt Olga Roszak-Pezała oraz jej poprzednik Zbigniew Choiński. Do tej pory szkołę ukończyło 4000 uczniów, niektórzy z nich powrócili do ZS jako nauczyciele. Obecnie placówka ma 280 podopiecznych. – Mijające lata były różne – mówi pani dyrektor. – Jednak profesjonalna kadra, baza o wysokich standardach, niekonwencjonalne metody nauczania powodują, że nasza szkoła ma swoją tożsamość i renomę.

Oprócz standardowej edukacji placówka ma do zaoferowania swoim uczniom wiele dodatkowych zajęć jak koło teatralne, dziennikarskie, żeglarskie, prowadzone są również zajęcia językowe (program Youngster Plus – dotyczący języka angielskiego oraz Euroklasa – niemieckiego). Ważnym obszarem pracy placówki jest sport. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowano program „Mały mistrz” i „MultiSport”. Wiodącymi dyscyplinami są piłka ręczna wśród dziewcząt oraz piłka nożna wśród chłopców. Jak podkreśla pani dyrektor, szkoła uczy samodzielności, dlatego na każdym kroku wspiera podejmowane przez młodzież inicjatywy. Uczniowie mieleńskiej placówki prężnie działają wolontaryjnie, tworzą Młodzieżową Radę Gminy, a także organizują wiele akcji dla społeczności lokalnej.