Profesorowie Bogusław Polak i Bolesław Andrzejewski Wydarzenia

PROFESOR BOLESŁAW ANDRZEJEWSKI

Pierwszą Interdyscyplinarną Konferencją Naukową zatytułowaną „Myśl humanistyczna w XXI w. Słowa i ludzie” uczcił Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej aktywną pracę naukową oraz 70. urodziny prof. zw. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego.

Profesor Bolesław Andrzejewski urodził się 28 lipca 1946 w Grójcu (pow. Środa Wielkopolska). Studia filologiczne ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na tej też uczelni przeszedł drogę naukową od asystenta do profesora tytularnego.

Szerokie zainteresowania badawcze profesora (filozofia nowożytna i współczesna, komunikatologia) odzwierciedlają liczne artykuły naukowe jego autorstwa oraz monografie w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, chińskim i chorwackim.

Profesor Andrzejewski to nie tylko naukowiec, ale także organizator kierujący różnymi jednostkami uczelnianymi. W swoim życiu zajmował stanowiska rektora, dziekana, prodziekana. Był także dyrektorem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej PK.

Profesor Andrzejwski jest założycielem i redaktorem kilku międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Wypromował 15 doktorów. Był także recenzentem w 70 przewodach profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich w różnych ośrodkach naukowych.