Promocja monografii „Dzieje Koszalina. Tom II” miała miejsce 28 marca br. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Projekt jest jednym z najważniejszych elementów trzyletnich obchodów jubileuszu 750-lecia Koszalina i pierwszym od lat sześćdziesiątych XX wieku wydawnictwem monograficznym poświęconym historii naszego miasta.

17670574_1484781781563512_2116522897_oPierwszy tom „Dziejów Koszalina” ukazał się w maju 2016 roku. Obejmował okres od czasów przedlokacyjnych do 1945 roku, powstawał pod redakcją badaczy szczecińskich. Drugi tom dziejów miasta opisuje czasy powojenne do współczesności (ostatni przypis nosi datę z marca 2016 roku). Pracował nad nim zespół koszaliński pod redakcją naukową prof. Bogusława Polaka. Także teksty napisali autorzy lokalni. Autorem projektu graficznego obu części jest Mariusz „Vidoque” Król. Wydawcą monografii zaś – Koszalińska Biblioteka Publiczna.

Pięćset stron wydawnictwa porządkują trzy części: Historia i polityka, Ludzie i gospodarka oraz Kultura, oświata i nauka. Dodatkowe wewnętrzne cezury to lata 1945-1989 oraz 1989-2015. W monografii przeczytamy m.in. o najważniejszych, kluczowych wydarzeniach z życia miasta, organizacjach, instytucjach, przemianach społeczno-kulturalnych, procesach demograficznych, rozwoju środowiska oświaty i akademickiego, mediów, sądownictwa, wojskowości, sportu, handlu, przestrzeni, architektury oraz życiu religijnym.

Wedle zapowiedzi uzupełnieniem publikacji, która choć obszerna, nie wyczerpuje potencjału zebranych materiałów, mają być autorskie, mniejsze monografie dotyczące konkretnych zagadnień, a także stworzenie kalendarium „dzień po dniu” od 1945 roku do dziś. Redaktorzy liczą tu na współudział mieszkańców Koszalina w przygotowaniu tego ogromnego przedsięwzięcia, ich prywatne, rodzinne zasoby i pamięć.

 

do 1945-page-001Tom II monografii można kupić w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (50 zł).