repozytorium webinarium balasz 22 3 2022 Ludzie

Konstelacja Wiedzy – wszystkie dane naukowe w jednym miejscu

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Po udostępnieniu kilka tygodni temu wszystkim zainteresowanym Konstelacji Wiedzy każdy, kto zechce, ma wgląd w zbiór informacji o działalności naukowej realizowanej przez Politechnikę Koszalińską. To nie tylko nowa i nowoczesna wizytówka uczelni, ale także miejsce, w którym mogą się spotkać: wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz dorobek naukowy, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Konstelacja Wiedzy to zbiór informacji o bieżącej i wcześniejszej działalności naukowej Politechniki Koszalińskiej. To także rezultat końcowy realizacji pomysłu na portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym, w którym gromadzony jest dorobek budowany przez kolejne lata.

Komunikacja jednostek naukowych

– Koncepcja zrodziła się z potrzeby otoczenia – tłumaczy dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki. – Dostępność projektów badawczych, patentów, publikacji i aparatury naukowej stanowiła pewnego rodzaju problem. Dane są dostępne, ale w rożnych źródłach. Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie będą usystematyzowane i wyeksponowane.

Konstelacja to narzędzie do komunikacji jednostki naukowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ma ułatwić partnerom korzystanie z aparatury badawczej, jaką dysponuje uczelnia. Po nawiązaniu współpracy z podmiotem, dostęp do naukowych danych będzie łatwiejszy. Narzędzie posłuży pracownikom. Dane i zestawienia są nie tylko otwarte, ale także łatwe do rozpowszechniania. Pracownicy zyskają możliwość inicjowania własnych grup badawczych.

– Konstelacja Wiedzy skupia wszystkie publikacje danego pracownika – mówi prof. Błażej Bałasz. – Zaimportowane zostały informacje statystyczne, dotyczące cytowań i wskaźników liczbowych określających wagę badań prowadzonych przez naukowca.

Obecność w serwisach i rejestrach

Realizację projektu poprzedził roczny okres przygotowań i współpracy kilku jednostek, w tym: Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej (BGPK), Działu Nauki, Biura Projektów Badawczych, Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych.

– W przetargu został wybrany system Omega-PSIR, który jest najlepszym narzędziem do gromadzenia danych – wyjaśnia Mariola Jackiewicz, dyrektor BGPK. – Nasza praca polegała na połączeniu danych, którymi dysponuje uczelnia, a pochodzących z różnych systemów, tak, aby informacje były dostępne z każdego poziomu.

Kolejnym, niezwykle ważnym etapem jest praca nad widocznością repozytorium Konstelacji Wiedzy w międzynarodowych serwisach oraz rejestrach podobnych i innych repozytoriów.

– Zależy nam, aby nasze repozytorium przechowywało nie tylko dane bibliograficzne osiągnięć, lecz również całe pliki – podkreśla Mariola Jackiewicz. – Możemy w nim zdeponować pliki tekstowe, a także graficzne i multimedialne. Baza spełnia wymogi instytucji finansujących badania naukowe, na przykład Narodowego Centrum Nauki.

svg%3E Ludzie

Ekspertyzy, patenty i wdrożenia

Dr inż. Jakub Koperwas, prezes firmy Sages, odpowiedzialnej za wdrożenie systemu, wyjaśnia, że repozytorium daje możliwość upowszechniania wiedzy o przygotowanych ekspertyzach, uzyskanych patentach i wdrożeniach, a to ważne w przypadku uczelni technicznych.

Ponadto umożliwia prezentowanie informacji o nagrodach środowiskowych i resortowych, udostępnianie na stronie głównej uczelni informacji o wybitnych osiągnięciach naukowych, czy osobach, które szczycą się wyjątkowymi dokonaniami. Pozwala też – przy współpracy z pracownikami odpowiedzialnymi za promocję – na propagowanie zbliżających się wydarzeń: konferencji czy seminariów.

Tak zgromadzona i w ten sposób wyeksponowana baza gwarantuje otwartość (udostępnianie pełnej treści prac naukowych). Umożliwia też przygotowanie nawet bardzo szczegółowych analiz i sprawozdań dotyczących publikacji, cytowań, aktywności naukowej. Będzie to miało szczególne znaczenie w przypadku współpracy podejmowanej pomiędzy naukowcami, ale też przy ubieganiu się o granty oraz przy przygotowaniach do kolejnej ewaluacji (obiektywnego wartościowania efektów pracy naukowej).

Również dla partnerów zagranicznych

Repozytorium to narzędzie, nad którym praca właściwie nigdy się nie kończy. Wymaga stałego uzupełniania, dbałości o właściwą ekspozycję.

– Jego życie właściwie dopiero się zaczyna – mówi prof. Błażej Bałasz, dodając, że zasoby bazy powinny być stale rozszerzane.

Konstrukcja bazy umożliwia udostępnianie zgromadzonych danych w języku angielskim. W każdej chwili z dokonaniami koszalińskich badaczy będą mogli dzięki temu zapoznać się partnerzy z zagranicy. Prof. Błażej Bałasz tłumaczy, że Politechnika Koszalińska jest jedną z niewielu uczelni, które dysponują tego typu repozytorium.

Jakość i efektywność kształcenia

Konstelacja Wiedzy została wdrożona w ramach projektu „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obecnie zasób zawiera informacje z ostatnich pięciu lat, ale jest on na bieżąco aktualizowany. Dr inż. Jakub Koperwas dodaje, że portal gwarantuje uzyskanie pozytywnych odpowiedzi na kilka istotnych wyzwań stojących przed Politechniką Koszalińską. Wśród nich są: widoczność prac naukowych i rozpoznawalność uczelni, otwartość analityki i sprawozdawczości.

Dobry przykład dla studentów

Poza wszystkimi wspomnianymi funkcjami i zastosowaniami, Konstelacja Wiedzy to również uniwersalne narzędzie do promocji dorobku i dokonań naukowych środowiska akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Platforma ma sprzyjającą pracy i wyszukiwaniu informacji grafikę oraz nawigację, przejrzyste, czytelne i dobrze opracowane zakładki.

Dzięki zawartym w bazie informacjom łatwiej zorientować się w profilu działania jednostek, zespołów badawczych i indywidualnych naukowców. Całość już teraz, czyli po uruchomieniu i na etapie zbierania uwag i sugestii, istotnie wspiera wizerunek uczelni jako miejsca wysokiej aktywności naukowej i poszukiwania nowych obszarów badawczych.

Konstelacja Wiedzy, wyposażona w dane z większej liczby lat, z pewnością nie tylko wpłynie pozytywnie na relacje uczelni z otoczeniem, w tym biznesowym, lecz także przyciągnie na Politechnikę Koszalińską młodych ludzi, kandydatów na studia, którzy poszukują najlepszego miejsca na start w życie zawodowe.

Więcej: https://sdr.tu.koszalin.pl/index.seam