kiermasz waiw ukraina 26 3 2022 17 Ludzie

Kiermasz prac i uczelniane wsparcie dla Ukrainy

Kiermasz prac plastycznych pracowników i studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa (WAiW) oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (z grup malarskich: „Kolory” i „Paleta”) odbył się 26 marca br. w Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia. W zaledwie godzinę udało się zebrać 11 100 złotych! W drugiej części popołudniowego sobotniego spotkania wystąpił zespół muzyczny „Bez Pośpiechu”.

Wydarzenie było kolejnymi elementem akcji „Politechnika Koszalińska dla Ukrainy”. Poprzez powołanie pełnomocnika (dr. Romana Ardana) i zespołu ds. wsparcia studentów z Ukrainy i ich rodziny (pod przewodnictwem dr. hab. Krzysztofa Wasilewskiego, prof. PK, prorektora ds. kształcenia) oraz działania w rodzaju: „Zbiórka dla Ukrainy”, #solidarnizukraina i #zaufaneinfo, czy choćby organizację zajęć dla dzieci ukraińskich, które poprowadzili studenci i wykładowcy kierunku Pedagogika, czy pomoc świadczoną przez studentów zaangażowanych w wolontariat, uczelnia i całe środowisko akademickie dali wyraz swojej solidarności z dotkniętymi wojną obywatelami Ukrainy.

W Kreślarni można było nabyć ponad 70 różnych prac, w tym: ceramikę, grafikę, obrazy, biżuterię, zdjęcia. Nabywcy otrzymali certyfikaty zakupu i autentyczności dzieła oraz pamiątkowe serduszka ceramiczne wykonane na WAiW. Dodatkowo można było kupić – w każdym szczególe misternie zbudowany – model statku (znalazł nabywcę), który podarowała grupa „Bez Pośpiechu”.

Zebrana kwota została przekazana na wsparcie edukacyjne Ukrainek i Ukraińców, którzy w Koszalinie znaleźli schronienie przed agresją Rosji.

Prace wyeksponowane zostały na sztalugach i stołach, zgodnie z zamysłem aranżacyjnym dr hab. Katarzyny Radeckiej, prof. PK dziekan WAiW. Poza prof. Katarzyną Radecką, gości powitała: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Władze uczelni reprezentował także prof. Krzysztof Wasilewski.

W organizację wydarzenia zaangażowanych było kilka jednostek uczelni, w tym: Wydział Architektury i Wzornictwa, klub Kreślarnia i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Partnerem była Fundacja Nauka dla Środowiska, której przedstawiciel, Piotr Jaśkiewicz, również był obecny na kiermaszu.

Po jego zakończeniu na scenie klubu wystąpił zespół „Bez Pośpiechu”, który swoimi nastrojowymi koncertami uświetnia niektóre wydarzenia organizowane przez uczelnię. Tym razem w repertuarze grupy znalazły się ukraińskie piosenki ludowe i polska poezja śpiewana. Przejmujący występ stanowił artystyczny i symboliczny wyraz wsparcia i solidarności z narodem ukraińskim.

– Projekt koncertu dla Ukrainy narodził się pierwszego dnia wojny – mówił Artur Hamerling, prowadzący zespół „Bez Pośpiechu”. – Podczas prób uznaliśmy, że musimy coś zrobić. Nagraliśmy ukraińską piosenkę ludową, która otworzyła ten koncert. To był początek. Nikt z nas nie znał języka ukraińskiego, kultura ukraińska była nam w zasadzie obca. Teraz wszystko się zmieniło.