70332565 2436723789981117 4450884083542654976 n Ludzie

Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

To projekt realizowany w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie. Jest on realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036375. Działania projektowe rozpoczęły się 1 grudnia 2017 roku i potrwają do 30 listopada br. 68 uczestników projektu- uczniów klas I – IV kształcących się w ZSCKR w Boninie w zawodach: kucharz, mechanik- operator pojazdów maszyn rolniczych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i Agrotroniki – brało udział w zajęciach przygotowujących, których program obejmował: zajęcia językowe (język angielski), doradztwo zawodowe, trening kompetencji społecznych raz przygotowanie kulturowe. Ich zwieńczeniem były wyjazdy do portugalskich miejscowości Esposende i Povoa de Varzim. Te niewielkie kurorty, położone nad Oceanem Atlantyckim, były miejscem zakwaterowania uczniów i ich opiekunów. Szerokie plaże, egzotyczna roślinność i piękna pogoda sprawiły, że wzbudziły one ich zachwyt i nie pozwoliły na nudę. Bogaty program wycieczek dał uczestnikom projektu możliwość poznania kultury, tradycji, architektury i historii Portugalii. Zwiedzili oni m.in. Lizbonę, Fatimę, Porto, Bragę i Ponte de Lima. Dzięki partnerowi projektu- Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob- młodzież doskonaliła swoje umiejętności zawodowe u miejscowych pracodawców- każdy zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Warto podkreślić, że językami komunikacji pomiędzy uczniami a  prowadzącymi praktyki zawodowe, były języki: angielski i portugalski.

Wszyscy uczestnicy projektu oceniają program wyjazdu oraz jego realizację bardzo pozytywnie. Udział w nim pozwolił uczniom na podwyższenie kompetencji zawodowych i językowych, rozwój umiejętności osobistych, nawiązanie znajomości, a nawet spełnienie marzeń związanych z wyjazdem za granicę.

Koordynatorem projektu jest pani Renata Kwolek- doradca zawodowy w ZSCKR w Boninie.