Laureaci oraz Piotr Jedliński prezydent Koszalina Wydarzenia

Cztery nowe Koszalińskie Orły

Tegoroczne spotkanie noworoczne organizowane przez prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego stało się okazją do wręczenia czterech nagród za szczególne osiągnięcia w roku 2015. Uroczysta gala odbyła się 11 stycznia br. w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej. Uświetnił ją występ koszalińskich filharmoników pod batutą Michała Kocimskiego i z tenorem Dariuszem Stachurą jako solistą.

 

W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność” Koszaliński Orzeł trafił do rąk Małgorzaty Kaweńskiej-Ślęzak oraz Waldemara Ślęzaka, którzy są założycielami (a pani Małgorzata także prezesem) Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Głównym jej celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z dziećmi. Fundacja zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, działalnością charytatywną, reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieką zdrowotną oraz rozwojem wolontariatu.

Fundacja była pomysłodawcą mieszkania chronionego dla bezdomnych i samotnych matek. Przekazany przez samorząd Koszalina lokal o powierzchni 115 m kw. przy ul. Jana z Kolna został wyremontowany staraniem wolontariuszy fundacji. Pieniądze na ten cel fundacja pozyskała podczas koncertu charytatywnego w Filharmonii Koszalińskiej oraz od Fundacji Espersen. Materiały budowlane przekazali zaś koszalińscy przedsiębiorcy (m.in. ogromny wkład miała tu firma Kuncer) i oni również na zasadzie wolontariatu wykonali prace remontowe.

svg%3E Wydarzenia

W dziedzinie „Gospodarka” nagrodzona została Fabryka Maszyn BUMAR-Koszalin SA za „za nieustanny rozwój, rozmach w działaniu oraz trwały sukces gospodarczy”. Podstawowym profilem działalności Bumaru jest produkcja ratowniczych podnośników hydraulicznych montowanych na podwoziach samochodowych dla jednostek Straży Pożarnych w kraju i za granicą.

Bumar-Koszalin S.A. jest także producentem hydraulicznych podnośników montażowych przeznaczonych do zastosowań wojskowych, cywilnych w tym dla służb energetycznych.

 

W dziedzinie „Edukacja” Koszalińskiego Orła odebrało II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego za „zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji i wychowania oraz realizację idei szkoły nowoczesnej i partnerskiej”. Od zawsze szkoła przywiązuje wielką wagę do jakości i wyników nauki. O wysokim poziomie nauczania świadczą sukcesy uczniów szkoły w olimpiadach przedmiotowych oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach.

Od dwóch lat szkoła notuje najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych w Koszalinie i jest jedyną szkołą w mieście, w której w stu procentach zdawany jest egzamin maturalny z matematyki.

 

W dziedzinie „Kultura” wyróżniona została Szkoła Tańca Top Toys Anna Dubrownik za „nieustającą pasję i taneczne mistrzostwo”. Top Toys świętuje jubileusz dwudziestolecia pracy artystycznej.
Nauczyciele TT legitymują się wybitnymi osiągnięciami, wieloletnim doświadczeniem, własnym bogatym dorobkiem artystycznym. W szczególności warto podkreślić sukcesy indywidualne i grupowe Diany Staniszewskiej, Marcina Konopackiego, Małgorzaty i Eweliny Nidzgorskich, Maćka Orłowskiego. Top Toys od wielu lat angażuje się również w działalność charytatywną, uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych i organizuje m.in. pomoc dla zwierząt ze schroniska.