cover 03fs Ludzie

Wyróżnienie za rozwój kompetencji cyfrowych

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, prorektor ds. studenckich i koordynator Centrum Druku 3D Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki został ujęty w gronie zaledwie kilkunastu postaci ze środowiska akademickiego, które znalazły się w tegorocznej edycji Listy 100 osób szczególnie przyczyniających się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków.

Zestawienie od sześciu lat przygotowuje i publikuje Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce. W kapitule wskazującej postaci ze świata nauki, biznesu, mediów etc., zasiadają przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji edukacyjnych.

– To osoby, które na co dzień piszą, realizują lub recenzują projekty wszechstronnie rozwijające kompetencje cyfrowe, ale też obserwujące, jak działania w tym zakresie prowadzą inne podmioty – wyjaśnia prof. Tomasz Królikowski. – Monitoring rynku umożliwia wybór postaci mających realny wpływ na przemiany technologiczne, ale i społeczne, kulturowe, gospodarcze w kraju i środowiskach. Cieszę się i jestem dumny, że znalazłem się w tej prestiżowej setce.

Osoby działające w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych trafiają na Listę 100, co stanowi ich wyróżnienie za działalność edukacyjną, popularyzatorską, badawczą, analityczną lub organizacyjną, a także wspieranie rzeczowe i finansowe projektów bądź opracowywanie polityk publicznych przyczyniają się do rozwijania umiejętności cyfrowych obywatelek i obywateli.

Kompetencje cyfrowe (ang. digital competences) obejmują wysoce odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i wykorzystywanie ich do kształcenia, pracy i udziału w życiu publicznym. Wielu specjalistów uważa, że tego rodzaju umiejętności są niezbędne dla poprawy jakości życia, podniesienia poziomu aktywności, rozwoju indywidualnego i zmian postępowych w gospodarce. Nie dotyczy to tylko właściwej obsługi komputera i programów, czy świadomego korzystania z aplikacji, systemów. Wraz z postępem technologicznym zmienia się zakres tych kompetencji, obejmując obecnie np. sztuczną inteligencję.

Do 2030 r. automatyzacja – ograniczenie lub zastąpienie człowieka przez maszyny i programy – dotknie 49 proc. czasu pracy w Polsce. Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu, już dzisiaj 9 spośród 10 współczesnych zawodów wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych. Skokowe zmiany gospodarcze prowadzą tradycyjny przemysł w kierunku Przemysłu 4.0, który bazuje na automatyzacji i cyfryzacji. Przemysł 4.0 to transformacja procesów produkcyjnych, usług, modeli, według których przedsiębiorcy będą prowadzić bądź już prowadzą swoje firmy. Prof. Tomasz Królikowski na Liście 100 znalazł się drugi raz po edycji ubiegłorocznej.