cover 34as Ludzie

Wyjątkowa nagroda dla naukowca Politechniki Koszalińskiej

Fot. gov.pl/web/nauka

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień świata polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Od czterech lat minister nauki przyznaje swoje nagrody za szczególne osiągnięcia. W tym roku nagrodę za działalność organizacyjną otrzymał prof. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej.

Nagroda Ministra Nauki to jedno z największych i najlepiej promowanych wyróżnień dla przedstawicielek i przedstawicieli środowiska nauki i społeczności akademickiej. W uroczystości, która odbyła się 18 lutego br. w auli Politechniki Warszawskiej, poza prof. Waldemarem Kuczyńskim, uczestniczyła także prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Nagrody w pięciu kategoriach, poza wspomnianą również za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i całokształt dorobku, otrzymali przedstawiciele świata nauki i szkolnictwa z uczelni publicznych i niepublicznych oraz ośrodków badawczych. Gala odbyła się w przeddzień Dnia Nauki Polskiej. Od 2020 r. święto obchodzone jest 19 lutego, w dzień urodzin Mikołaja Kopernika.

Poza wręczeniem nagród, w programie gali znalazły się wystąpienia: prof. Krzysztofa Zaremby, rektora Politechniki Warszawskiej oraz otwierające Dariusza Wieczorka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który mówił, że nauka polska może chwalić się wspaniałymi naukowcami i osiągnięciami, jednak w przestrzeni publicznej wciąż za mało o tym słychać. Szef resortu apelował o stworzenie klimatu dla przypominania, że nauka jest niezbędna dla rozwoju gospodarki.

Prof. Waldemar Kuczyński w 2021 r. otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Pracę naukowo-badawczą rozpoczął w 1999 r. w Zakładzie Termomechaniki i Chłodnictwa (obecnie: Katedra Energetyki). W 2008 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Sześć lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W latach 2016-2020 był prodziekanem ds. nauki i rozwoju ówczesnego Wydziału Mechanicznego (dzisiaj: Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki). Obecnie jest dziekanem wydziału (w kadencji 2020-2024).