wybory rektora uczelnia danuta zawadzka prestiz 6 2024 1 Ludzie

Politechnika Koszalińska: druga kadencja rektorska dla prof. Danuty Zawadzkiej

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Witam byłą rektor i nową rektor” – tak prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, przewodniczący Kolegium Elektorów powitał 7 maja br., po zakończeniu wyborów rektorskich na Politechnice Koszalińskiej, dr hab. Danutę Zawadzką, prof. PK, ponownie wybraną na rektora uczelni.

Nominację wręczył dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK, przewodniczący Komisji Wyborczej Uczelni. Niemal 80 proc. elektorów zdecydowało o przedłużeniu prof. Danucie Zawadzkiej zaufania wyborczego z kadencji 2020-2024 na kadencję 2024-2028.

Dobra ocena kadencji

– To ocena tego, co zrobiliśmy, ale też wyraz zaufania i legitymacji do kontynuowania naszych wspólnych działań – powiedziała rektor. Prof. Danuta Zawadzka zadeklarowała pełne zaangażowanie w realizację swojego programu wyborczego „Politechnika Otwarta”. – Programu, który dzisiaj państwo zaakceptowali – zwróciła się do elektorów zebranych w największej sali kampusu przy ulicy Śniadeckich. – Ale nawet najlepsze założenia nie miałyby szansy powodzenia bez zaangażowania wspólnoty akademickiej i naszych partnerów.

Kampania wyborcza trwała kilka tygodni. Złożyła się na nią prezentacja wspomnianego programu podczas trzech spotkań z pracownikami w kampusach przy ulicy Racławickiej, Kwiatkowskiego i Śniadeckich. Plan działania rektor na drugą kadencję będzie kontynuacją poprzedniego programu, opatrzonego hasłem „Bliżej ludzi – bliżej potrzeb”.

Kontynuacja programu

Podczas spotkań prof. Danuta Zawadzka przypomniała najważniejsze osiągnięcia pracowników i sukcesy uczelni z ostatnich lat i wydarzenia, którymi żyła społeczność.

– Będziemy w dużej mierze kontynuować działania, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy – zapowiedziała. Wśród wielu punktów programu znalazło się pięć założeń kluczowych. Wszystkie są rozwinięciem wspomnianego hasła o otwartości na: nowoczesne metody kształcenia, rozwój współpracy w zakresie poszerzania działalności badawczej; nowe płaszczyzny umiędzynarodowienia, zwiększanie mobilności społeczności akademickiej; nowoczesne formy współpracy z otoczeniem, nakierowanej na tworzenie wspólnych wartości w oparciu o dialog i poszanowanie środowiska naturalnego; rozwijanie i umacnianie wsparcia społeczności studenckiej i doktoranckiej.

Wszystkie działania mają doprowadzić do tego, by w 2030 r. Politechnika Koszalińska była „największym ośrodkiem edukacyjnym, naukowym i kulturotwórczym w regionie”.

svg%3E Ludzie

Od WSInż. do PK

Prof. Danuta Zawadzka ukończyła II LO w Koszalinie. Rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a naukę zakończyła na Politechnice Koszalińskiej. Podczas studiów na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (obecnie: WNE) działała w samorządzie studenckim, była przewodniczącą Parlamentu Studentów i członkinią Senatu Uczelni.

Po studiach rozpoczęła tutaj pracę naukową. Doktorat z nauk ekonomicznych obroniła na Uniwersytecie Szczecińskim. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Na Politechnice Koszalińskiej była asystentką, adiunktem.

Przez osiem lat pełniła funkcję prorektora do spraw kształcenia. Rektorem był wówczas prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. W 2020 r. została wybrana rektorem PK. Obecnie jest profesorem uczelni i kierownikiem Katedry Finansów na WNE.