ukraina dzien humanistyczny goscie 31 5 2023 Ludzie

Partnerzy z Ukrainy w Uniwersytecie Europejskim

Fot. Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie uczelni, które wsparły współpracę z ukraińskimi szkołami wyższymi.

To efekt realizacji zadania „Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Program zmierza do włączenia ukraińskich szkół wyższych w działania uniwersytetów europejskich.

Zadaniem Politechniki Koszalińskiej stała się integracja Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki z uczelniami skupionymi w Uniwersytecie Europejskim EU4Dual.

Wizyty i wspólne prace

Umowę określającą sposoby współpracy podpisała rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. Projekt zakłada organizację wizyt studyjnych i prac badawczych, wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z biznesem, a także wspólne szkolenia, konferencje i publikacje.

Okazją do szczegółowych rozmów o włączeniu lwowskiej uczelni we współpracę w ramach Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual była kwietniowa konferencja zorganizowana w ESTIA Institute of Technology we francuskim mieście Bidart. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele uczelni skupionych w EU4Dual.

Warsztaty z druku 3D

Od 25 maja do 2 czerwca 2023 r. przedstawiciele lwowskiego uniwersytetu gościli z kolei na Politechnice Koszalińskiej.

Ukraińscy naukowcy we współpracy z pracownikami uczelni zajęli się opracowaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych i pracami badawczo-dydaktycznymi. Wzięli też udział w warsztatach pod hasłem „Rola innowacyjnych procesów w odbudowie powojennej Ukrainy”.

Warsztaty dotyczyły procesów wytwarzania przyrostowego z proszków metali. Centrum Szybkiego Prototypowania (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki) odwiedzili: prof. Iwan Dyyak, dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej i Informatyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki oraz dr Nataliya Muts z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii.

Unikalna skala działania

Goście z Ukrainy mogli zapoznać się z technologią i projektowaniem wyrobów w idei Design for Additive Manufacturing (DfAM).

– Naukowcom ze Lwowa zaprezentowaliśmy możliwości, jakie daje technologia wytwarzania przyrostowego. Możemy ją wykorzystywać w biotechnologii, np. przy wytwarzaniu implantów, ale też w energetyce m.in. przy produkcji efektywnych wymienników ciepła – wyjaśnia dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor Politechniki Koszalińskiej ds. nauki i koordynator uczelnianego Centrum Szybkiego Prototypowania.

Nowatorski ośrodek, w którym można prowadzić badania nad innowacyjnymi metodami wytwarzania komponentów maszyn, działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej. Centrum Szybkiego Prototypowania jest wyposażone w unikalną w skali regionu aparaturę pomiarową i technologiczną.

Ogromne doświadczenie

Prof. Błażej Bałasz dodaje, że współpraca z uczelnią ze Lwowa może dotyczyć badań w zakresie opracowania nowych materiałów, w tym nowych stopów: – Naukowcy ze Lwowa mają ogromne doświadczenie w badaniach nad nowymi materiałami.

O współpracy z ukraińską uczelnią dyskutowano także podczas zorganizowanej w połowie czerwca 2023 r. przez Politechnikę Koszalińską konferencji „Future of Work – Future of Education”. Kolejną okazją do rozmów była konferencja EU4Dual odbywająca się w październiku w PAR University of Applied Sciences w Rijece (Chorwacja). Ostatnie w 2023 r. spotkanie odbyło się w listopadzie w John von Neuman University w Kecsemet (Węgry).

Kolejne rok programu

Okazało się też, że w 2024 r. w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą” Politechnika Koszalińska będzie realizowała projekt EU4Dual4Ukraine.

Celem tej edycji jest wsparcie ukraińskich uczelni w integracji z Uniwersytetem Europejskim EU4Dual. Oprócz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, do grona partnerów dołączyły Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy, Politechnika Kijowska oraz Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.