cover 34asdfc Temat z okładki

Nagroda Króla Eryka Pomoskiego

svg%3E Temat z okładki

Romano Prodi,
w latach 1996–1998 i 2006–2008 premier Włoch, od 1999 do 2004 przewodniczący Komisji Europejskiej

Kapituła ma zaszczyt ogłosić, że w roku 2024 przyznano dwie Międzynarodowe Nagrody Króla Eryka Pomorskiego. Pierwszym laureatem tegorocznej edycji zostaje Romano Prodi. Były premier Włoch,

a w następstwie w latach 1999-2004 przewodniczący Komisji Europejskiej. Był zaangażowany w pracę na rzecz rozszerzenia UE, przyczynił się do zjednoczenia Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. Romano Prodi przygotował włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej. W okresie pełnienia przez Niego tej funkcji do UE przystąpiło dziesięć nowych państw.

svg%3E Temat z okładki

Aleksander Kwaśniewski,

w latach 1995-2005 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Drugim laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego zostaje Aleksander Kwaśniewski. W latach 1995-2005 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 20 lat temu za Jego kadencji Polska wstąpiła w szeregi Unii Europejskiej. Uczestniczył w kampanii na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej przed referendum z 8 i 9 czerwca 2003 roku. W tym samym roku, 23 lipca, dokonał ratyfikacji traktatu o przystąpieniu RP do UE. 26 lutego 1999 roku ratyfikował akcesję Polski do NATO.

KAPITUŁA NAGRODY KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO

svg%3E Temat z okładki

Międzynarodowa Nagroda Króla Eryka Pomorskiego przyznawana jest za zasługi dla budowania pokoju i jedności w Europie. Jej pierwszym laureatem w roku 2023 został prof. Jerzy Buzek, który jako Prezes Rady Ministrów w roku 1999 wprowadził Polskę do NATO. Powierzenie profesorowi w późniejszym czasie funkcji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego umocniło Polskę w Unii Europejskiej.

Patronem nagrody ustanowiono średniowiecznego króla Danii, Szwecji i Norwegii, zjednoczonych Unią Kalmarską. Król Eryk Pomorski urodził się w Darłowie. W ramach idei jednoczenia politycznego krajów wokół Morza Bałtyckiego snuł dalekosiężne wizje unii z Polską i Litwą za czasów króla Władysława Jagiełły. W murach jego zamku odbywa się coroczna uroczystość.

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę powołaną przez Królewskie Miasto Darłowo. Tworzą ją osobistości z Polski i z zagranicy oraz przedstawiciel fundatora. Współorganizatorem uroczystości jest Fundacja Króla Eryka Pomorskiego.

svg%3E Temat z okładki