cover 30fsfik Temat z okładki

Międzynarodowa Nagroda Króla Eryka Pomorskiego zostanie wręczona po raz drugi

Pierwszym laureatem Nagrody Króla Eryka Pomorskiego został prof. Jerzy Buzek. Były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego 19 czerwca ubiegłego roku odebrał nagrodę z rąk marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w asyście Arkadiusza Klimowicza – burmistrza Darłowa. Trudno wyobrazić sobie właściwszą scenerię do wręczenia wyróżnienia, jak średniowieczny zamek w Darłowie, w którym przyszedł na świat i spędził ostatnie lata życia patron nagrody – książę pomorski, król Danii, Szwecji i Norwegii – Eryk Pomorski. W tym samym miejscu odbędzie się 3 czerwca br. gala wieńcząca drugą edycję nagrody, w której kapituła wskazała dwóch laureatów, którymi są Romano Prodi i Aleksander Kwaśniewski.

Obaj politycy w obecności grona znamienitych gości odbiorą honorowe medale i dyplomy jako materialny wyraz uznania dla ich zasług na rzecz obecności Polski w Unii Europejskiej i umacniania idei jedności europejskiej.

Arkadiusz Klimowicz, pomysłodawca nagrody, mówi: – W Polsce do tej pory nie było wyróżnienia o podobnym charakterze. Chcemy, by Nagroda Króla Eryka Pomorskiego stała się polskim „Noblem” dla osobistości szczególnie zasłużonych dla Europy.

Prof. Jerzy Buzek, ubiegłoroczny laureat, jako prezes Rady Ministrów wprowadził Polskę w 1999 roku do NATO, co zakorzeniło nasz kraj w strukturach bezpieczeństwa Zachodu i umocniło potencjał obronny Europy. – Gabinet premiera Jerzego Buzka stworzył solidne fundamenty dla akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wyrazem uznania za zasługi laureata dla pokoju i jedności w Europie było bez wątpienia powierzenie profesorowi funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – podkreślał podczas uroczystości marszałek Olgierd Geblewicz.

Wybitne zasługi dla idei europejskiej mają również tegoroczni laureaci.

Romano Prodi, były premier Włoch i przewodniczący Komisji Europejskiej był zaangażowany w pracę na rzecz rozszerzenia UE, przyczynił się do zjednoczenia Europy Zachodniej i Środkowowschodniej. Był promotorem włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej

Z kolei Aleksander Kwaśniewski, w latach 1995-2005 prezydent Polski, uczestniczył w kampanii na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej przed referendum z 8 i 9 czerwca 2003 roku i w tym samym roku dokonał ratyfikacji traktatu o przystąpieniu RP do UE. Za jego kadencji Polska wstąpiła również do NATO.

Podczas uroczystości 3 czerwca br. laudacje na cześć laureatów wygłoszą Krzysztof Zanussi i Daniel Olbrychski.