1 eu 4 dual wizyta wegry studia dualne 11 2023 2 Ludzie

EU4Dual – sojusz europejskich uczelni

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej

2023 – to był pierwszy rok intensywnej współpracy uczelni z różnych regionów Europy współdziałających w ramach sojuszu EU4Dual. Organizatorem jednego z ważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy, czyli konferencji „Future of Work – Future of Education”, była Politechnika Koszalińska.

EU4Dual jest pierwszym uniwersytetem europejskim skupiającym się na studiach dualnych, czyli takich, które łączą teorię z praktyką. Cele projektu obejmują zagadnienia związane z rynkiem pracy w obecnej i przyszłej perspektywie. Dotyczą ekologicznej gospodarki i zdrowego stylu życia jako aspektu społecznego.

Politechnika Koszalińska stała się częścią akademickiego sojuszu w połowie 2022 r. Poza nią w skład Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual weszło osiem uczelni technicznych z: Niemiec i Hiszpanii, Francji i Austrii, Węgier, Chorwacji, Finlandii i Malty. Politechnika Koszalińska jest jedyną uczelnią z województwa zachodniopomorskiego biorącą udział projekcie i jedną z niewielu takich w kraju.

svg%3E Ludzie

Pierwsze spotkanie robocze

Intensywna współpraca w ramach EU4Dual rozpoczęła się na początku 2023 r. W styczniu Koszalin odwiedził dr Jon Altuna, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Mondragon (Hiszpania), a zarazem koordynator projektu EU4Dual. Dr Jon Altuna zapoznał się z najważniejszymi informacjami o Polsce i regionie, strukturze uczelni, nauce i realizacji międzynarodowych projektów. Zwiedził kampusy uczelniane, zobaczył sale laboratoryjne i dydaktyczne, spotkał się ze studentkami i studentami.

Pierwsze robocze spotkanie Uniwersytetu Europejskiego EU4Dual odbyło się natomiast w lutym w gościnnych murach Savonia University of Applied Sciences w Kuopio (Finlandia). Przez cztery dni eksperci dyskutowali o internacjonalizacji i strategii współpracy. Zapoznali się też z doświadczeniami fińskich uczelni należących do innych uniwersyteckich sojuszy: Uniwersytetu Wschodniej Finlandii (sojusz YUFE) oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Karelii (INVEST).

Kształcenie i współpraca

Podczas spotkania w fińskiej szkole wyższej, prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej przedstawiła region Pomorza Zachodniego i Środkowego, oraz cele, jakie uczelnia chce zrealizować dzięki zaangażowaniu w Uniwersytet Europejski.

– Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego aliansu – podkreśliła. – Naszą uczelnię charakteryzuje różnorodność oferty edukacyjnej, silna współpraca z przemysłem i bliskie relacje ze studentami.

Wspólne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań oraz możliwości szerszej współpracy w ramach EU4Dual były natomiast tematem kwietniowego spotkania we Francji i Hiszpanii. Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej gościli w ESTIA Institute of Technology w Bidart (Francja). W wyjeździe pierwszy raz uczestniczyli przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, który nawiązał współpracę z koszalińską szkołą w ramach innego projektu – „Solidarni z Ukrainą”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Uczelnie z Europy w Koszalinie

Ważnym punktem rozmów we Francji było włączenie ukraińskiej uczelni w całe działania EU4Dual. 2024 jest kolejnym rokiem, w którym Politechnika Koszalińska – po ogłoszeniu przedłużenia realizacji projektu o rok – pośredniczy w aktywności ukraińskiego partnera w działaniach Uniwersytetu Europejskiego.

W czerwcu Politechnika Koszalińska była organizatorem wydarzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni współpracujących w ramach EU4Dual. W konferencji pod tytułem „Future of Work – Future of Education” („Przyszłość pracy – przyszłość edukacji”) wzięli udział także przedstawiciele innych tego typu akademickich konsorcjów, reprezentanci biznesu i instytucji wspierających działania naukowe. Obecni byli przedstawiciele uczelni ze Słowacji i Gruzji.

– Konferencja, której byliśmy gospodarzem, stanowiła dla nas pierwszy duży krok na drodze do umiędzynarodowienia między innymi poprzez realizacji projektu – mówił prof. Krzysztof Wasilewski, prorektor ds. kształcenia i uczelniany koordynator EU4Dual.

Wyniki badań polsko-ukraińskich

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań polsko-ukraińskiej grupy badawczej powołanej i funkcjonującej w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”, dotyczące komunikacji międzykulturowej w kształceniu dualnym, przemyśle i nauce. Rezultaty badań zaprezentowały przedstawicielki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki: Anna Hałas i Iryna Odrekhivska.

O współpracy Politechniki Koszalińskiej z uniwersytetem z Lwowa opowiedział natomiast dr Paul McNamara z Wydziału Humanistycznego. W programie konferencji znalazły się także dyskusje dotyczące organizacji badań wdrożeniowych i współpracy z biznesem.

Druga połowa ubiegłego roku także była wypełniona aktywnością. W październiku warsztaty i spotkania dotyczące realizacji projektu EU4Dual odbyły się w PAR University of Applied Sciences w Rijece (Chorwacja). Uczelnię, podobnie, jak w większości wizyt, reprezentowali: rektor prof. Danuta Zawadzka oraz prorektor prof. Krzysztof Wasilewski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Wspólnie można dużo więcej

Program „Solidarni z Ukrainą” umożliwił przedstawicielom społeczności ukraińskiej, którzy znaleźli schronienie przed wojną w Polsce, kontynuowanie studiów, prowadzenie prac nad rozprawą doktorską lub realizacji innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Uczelnie mogą: rozwijać systemy zarządzania jakością w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i badań; prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe; razem przygotowywać publikacje naukowe; sieciować i nawiązywać współpracę pomiędzy uczelniami ukraińskimi a członkami sojuszy. Dla Politechniki Koszalińskiej to wielka szansa na wyznaczenie nowych kierunków rozwoju.

Tymczasem program wizyty w Chorwacji objął prezentację uczelni z Rijeki i wizyty studyjne we współpracujących z nią firmach. Rektorzy odwiedzili firmę farmaceutyczną JG, która kooperuje z polską Polpharmą. Dowiedzieli się o planach rozbudowy portu jachtowego w Rijece i znaczeniu środowiska akademickiego dla rozwoju miasta. Ponadto wzięli udział w zorganizowanej w Zagrzebiu konferencji o kształceniu dualnemu z perspektywy chorwackiej i europejskiej.

Mądrość, trwałość i rozwój

Rozmowy o współpracy w ramach EU4Dual kontynuowane była podczas kolejnego spotkania – zorganizowanego w Barcelonie (Hiszpania). Gospodarzem było miejscowe laboratorium LEINN – specjalna jednostka dydaktyczna prowadzona przez koordynatora EU4Dual, czyli wspomniany Mondragon Unibertsitatea. W tym miejscu studentki i studenci z wielu krajów europejskich uczą się podstaw przedsiębiorczości i kreatywności. Przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej zaprezentowali stan zaawansowania prac, za które odpowiada uczelnia, czyli: poziom przygotowań do uruchomienia wspólnych studiów magisterskich i powstania systemu wymiany informacji o projektach badawczych i dydaktycznych.

W listopadzie natomiast rektorzy wzięli udział w rozmowach o wspólnych studiach dualnych i obszarach współpracy badawczej w John Von Neumann University w Kecskemet (Węgry). Aktem upamiętniającym to wydarzenie było posadzenie drzewa – symbolizującego mądrość, trwałość i rozwój.