Gala Organizacji Pozarzadowych 2023A 73 Kronika

Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych

7 października to wyjątkowy dzień w Koszalinie. Właśnie wtedy obchodzony jest Koszaliński Dzień Organizacji Pozarządowych. Jest to święto ustanowione by docenić działalność lokalnych stowarzyszeń i fundacji. A jest ich w naszym mieście aż kilkaset! Tego dnia w Koszalińskiej Filharmonii spotkało się pół tysiąca społeczników by wspólnie świętować. Zaplanowano wspólny czas integracji oraz uroczystą galę. Podczas niej wręczono nagrody dla wyróżniających się organizacji pozarządowych. Nagrodę główną otrzymało Stowarzyszenie Majsternia za wielowymiarową pomoc dla uchodźców po wybuchu wojny. Nagrodę Honorowy Lider NGO, dla organizacji o min. 30-letnim stażu, przyznano koszalińskiemu oddziałowi Ligi Ochrony Przyrody za wieloletnią edukację ekologiczną i działalność na rzecz przyrody. Nagroda Debiut NGO trafiła do Fundacji Good Vibe doceniając organizowany przez nią festiwal muzyczny.

Obchody tego wyjątkowego święta były przygotowane przez Pracownię Pozarządową – organizację, która w Koszalinie i regionie wspiera charytatywność i aktywność obywatelską. Obecnie Pracownia remontuje budynek przy ul. Podgórnej 16 by tam stworzyć przestrzeń dla organizacji. Dzięki budynkowi na wydarzenia i spotkania społeczników, Koszalin ma szansę jeszcze bardziej rozwijać się na polu wolontariatu. Choć już dziś naprawdę mamy być z czego dumni. Koszalińskie organizacje są ważnymi współtwórcami życia naszego miasta.