4 P9083717 Ludzie

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie świętuje 55 urodziny. 15 września zaprasza na Dzień Otwarty

Fot. Jan Potentas i Nikola Moskal

Jak bardzo ważny jest słuch, przekonujemy się wówczas, kiedy zaczyna go brakować. Wady słuchu mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte, ale w obu przypadkach można, a wręcz należy szukać rozwiązań i sprawić, aby żyło się z tą dolegliwością jak najbardziej komfortowo.

Utrata słuchu, to nie tylko dyskomfort, to przede wszystkim wycofanie społeczne, utrata możliwości komunikacji z otoczeniem, zamknięcie się w sobie, obniżenie nastroju, często także mocne ograniczenia w życiowych przyjemnościach. W Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu diagnozują, leczą i rehabilitują – drugiej tak kompleksowej placówki nie ma w całym Pomorzu Środkowym. W tym roku Poradnia kończy 55 lat, z tej okazji 15 września zaprasza wszystkich: pacjentów, lekarzy, rodziców, nauczycieli, pedagogów, władze miasta, a także mieszkańców. Jest okazja na zapoznanie się z tym jak pracuje i rehabilituje placówka, będzie możliwość rozmowy z zatrudnionymi specjalistami oraz zapoznanie się ze sprzętem jakim dysponuje, wyposażeniem sal rehabilitacyjnych, a przede wszystkim na poznanie szerokich możliwości jakie oferuje Poradnia swoim podopiecznym na co dzień.

Kompleksowe usługi dostępne są nieodpłatnie dla pacjentów dzięki umowom jakie Poradnia zawarła z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, przy ul. Jana z Kolna 24, przyjmuje pacjentów od 1994 roku, ale swoje początki ma w roku 1968. Powstaje wówczas, pod kierownictwem Janiny Gronwald – lekarki audiolog, pierwszy zarys Poradni, której inicjatorem i założycielem formalnym był Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. Na początku było to raptem jedno pomieszczenie na poddaszu koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego. Dziesięć lat później poradnia przeniosła się do nowo otwartej wówczas przychodni przy ul. Władysława IV zyskując 6 pomieszczeń na swoją działalność. Od 1993 r. do 2021 r. Poradnia kierowała Teresa Meyer, psycholog, za której czasów placówka przeniosła się z kolejnej lokalizacji z ul. Szerokiej do znanego współcześnie adresu, czyli ul. Jana z Kolna 24.

Początkowo Miasto Koszalin przekazało częściowy pustostan, który przez kolejne lata remontowano i dostosowywano, staraniami Poradni i pozyskiwanym przez nią środkami, do jej potrzeb. Dziś cały budynek jest miejscem przyjaznym pacjentom i ich rodzicom, ogrodzony z wygodnym parkingiem służy potrzebującym.

Przypomnijmy, że poradę, diagnozę, a w końcu rehabilitację i opiekę profesjonalnego zespołu uzyskać tu mogą zarówno mieszkańcy Koszalina, jak i okolicznych miejscowości. Ta z pozoru niewielka Poradnia, w swoich murach roztacza opiekę nad pacjentami w najróżniejszych potrzebach – najczęściej z dysfunkcją słuchu. Trochę statystyki: w 1972 r. z usług Poradni skorzystało 177 pacjentów, a 79 było rehabilitowanych. Natomiast w 2022 r. odnotowano 49 724 wizyty, z czego 2 574 pacjentów poddano rehabilitacji.

Dziś Poradnia działa w kilku obszarach, a od przejścia na emeryturę pani Teresy Meyer placówką zarządza Katarzyna Sierpowska (wcześniej przez 15 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora), zatrudniając dwudziestu specjalistów.

Zaczynając od początku, pierwszymi pacjentami są noworodki, które świadomi rodzice przynoszą na badanie w ramach Programu Powszechnego Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (te badania Poradnia prowadzi od 2002r.). Oznacza to, że maluszki, dzięki Fundacji skorzystać mogą z kompleksowo wyposażonych gabinetów diagnostyki słuchu, które prowadzi wykwalifikowana kadra lekarzy i techników. Ktoś powie, że badania słuchu wykonywane są niemowlętom w szpitalu tuż po urodzeniu. Owszem, ale w nie każdym szpitalu, tam, gdzie badania takie nie są wykonywane, albo podczas szpitalnego badania powstały jakieś wątpliwości, to właśnie Poradnia z ul. Jana z Kolna jest naturalnym miejscem do jakiego należy się zgłosić.

Wszelkie tego typu badania realizowane są w ramach Programu PPBSuN lub w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest więc to niebywała okazja, aby sprawdzić słuch maleństwa, jeśli cokolwiek nas niepokoi, albo chcemy być pewni, że słuch dziecka jest w porządku. Współpraca z WOŚP to gwarancja odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanej kadry. Do Poradni niemal codziennie młodzi rodzice przywożą swoje maleńkie pociechy z najodleglejszych zakątków naszego regionu.

Gabinety diagnozy medycznej przyjmują dzieci, młodzież i dorosłych w ramach dwóch poradni: otolaryngologicznej i audiologicznej-foniatrycznej. Tu poza badaniami podstawowymi i poszerzonymi, wykonuje się również drobne zabiegi: podcięcie wędzidełka, płukanie uszu, usuwanie obcych ciał w obrębie nosa, gardła czy uszu. Specjaliści, lek med Arkadiusz Mikulski – otolaryngolog, foniatra, specjalista II stopnia oraz lek med Tadeusz Dąbrowski – otolaryngolog to doświadczeni lekarze, a wiedza i sprzęt jakim dysponują pozwala postawić diagnozę szybko i wdrożyć leczenie lub pokierować na dalsze pogłębione badania diagnostyczne.

Z diagnozy medycznej korzystają zarówno mieszkańcy Koszalina, jak i całego regionu. Choć więcej tu dzieci, z uwagi na doświadczenie personelu z pracą z dziećmi, to korzystają także dorośli, którzy zauważyli u siebie bądź to pierwsze dolegliwości ze słuchem lub inne laryngologiczne przypadłości. Dla zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem z niedosłuchem, w tym samym budynku działa gabinet zaopatrzenia w aparaty słuchowe – Pracownia Protetyki Słuchu ECHO, gdzie prowadzony jest bezpłatny dla pacjentów Bank Aparatów Słuchowych.

W tym samym budynku, działają również profesjonalne, mające ogromne doświadczenie poradnie rehabilitacyjne: Logopedyczna, Rehabilitacji osób z dysfunkcją słuchu i mowy, Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Prowadzone są one w ramach umowy z NFZ i uczestnictwo dziecka, bo to właśnie dla dzieci i młodzieży dedykowane jest to miejsce, wymaga jedynie skierowania od lekarza prowadzącego. Na rehabilitację trafiają dzieci już od pierwszych miesięcy życia – wszystko zależy od potrzeb i stanu dziecka. Im szybciej tym lepiej.

Do poradni diagnostycznych dla dzieci i dorosłych: otolaryngologicznej i audiologiczno-foniatrycznej, wymagane jest również skierowanie od lekarza prowadzącego.

Największą popularnością cieszy się Poradnia logopedyczna. Tu trafiają dzieci, u których stwierdzono wady wymowy. W przyjaznej formie, często podczas zabawy z klockami, malowania czy gier planszowych specjaliści logopedzi pracują utrwalając prawidłowe wzorce mowy. Dzieci uczestniczą chętnie w tego typu zajęciach, czują się swobodnie, mniej szkolnie, a w takich warunkach nauka przebiega szybciej i efektywniej. Rodzice po każdych zajęciach otrzymują wskazówki na temat tego, jak kontynuować pracę i zabawę w domu, tak aby efekty były jak najlepsze. Choć na miejsca czasem trzeba poczekać, warto zapisać się „w kolejkę” przede wszystkim jest to okazja na bezpłatne, ciekawe i profesjonalne zajęcia rehabilitacyjne, przynoszące realne efekty.

Kolejną jest Poradnia rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy. Mali pacjenci podczas cykli rehabilitacyjnych korzystają z zajęć: logopedycznych, pedagogicznych, fizjoterapeutycznych oraz psychologicznych. Główną intencją tej poradni jest ułatwienie dzieciom z niedosłuchem funkcjonowania w świecie osób słyszących. Im szybciej dziecko ma szansę na uczestnictwo w tak kompleksowej terapii, tym szybciej zauważalne są efekty, co przyznają zgodnie zarówno rodzice i opiekunowie podopiecznych, jak i wykwalifikowani specjaliści.

Poradnia rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego dedykowana jest dzieciom, już od momentu narodzin, u których rozwój psychofizyczny wymaga dodatkowego wsparcia. W tej poradni pacjenci liczyć mogą na wielospecjalistyczną terapię obejmującą według potrzeb zajęcia z: fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pedagogiem, logopedą, psychologiem. Nad przebiegiem terapii czuwa lekarz prowadzący – lekarz rehabilitacji medycznej, a regularne konsylia pozwalają określić postęp i wyznaczyć kierunek terapii indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dzieci czują się tu bezpiecznie, nawiązują relacje społeczne, a forma zajęć dostosowana do potrzeb jest ciekawa i budząca zainteresowanie u podopiecznych. Mali pacjenci chętnie tu przychodzą, bo terapia prowadzona jest przez terapeutów-specjalistów z odpowiedni kwalifikacjami do dzieci, dla których praca jest pasją. Zajęcia rehabilitacyjne organizowane są w cyklach 3-miesięcznych, w stałych dniach i godzinach ustalanych z rodzicem/opiekunem, co pozwala na dostosowanie terminów terapii do pozostałych aktywności dziecka, np. przedszkola, szkoły.

Pacjenci Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, do diagnozy i terapii przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza – zgodnie z zasadami NFZ. W Poradni do podjęcia rehabilitacji nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności ani opinie np. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ale ich posiadanie ułatwia dopasowanie form terapii do potrzeb dziecka.

15 września, wyjątkowo, w Poradni nie będą odbywać się rehabilitacje i wizyty pacjentów. Będzie to czas, od godz. 10,00 – 14,00 na spotkanie się z Pracownikami – Lekarzami i Specjalistami. Jak mówi nam Katarzyna Sierpowska, dyrektor: – Zachęcamy szczególnie naszych przyszłych pacjentów, osoby, które nie znają naszej Poradni, a jedynie o niej słyszeli. Zapraszamy lekarzy, którzy kierują do nas swoich podopiecznych, a jeszcze u nas nie byli sami. Liczymy też, że zajrzą do nas władze miasta i zobaczą jak dobrze sobie radzimy i z jakimi potrzebami nadal się zmagamy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jestem pewna, że choć obiekt jest niewielki, jego możliwości zaskoczą wielu.

Problemy ze słuchem mogą pojawić się na każdym etapie życia. Pomoc na wysokim poziomie, w jednym z najlepiej wyposażonych miejsc w naszej okolicy jest dosłownie pod ręką. Dla dzieci i dla dorosłych.