DSC4567 Kronika

Koszaliński klub rotariański działa już od 30 lat

Fot. Marcin Betliński

Powoli staje się tradycją, że doroczne „przekazanie służby”, czyli ustanowienie nowego składu zarządu stowarzyszenia Rotary Club Koszalin odbywa się w końcu czerwca w ogrodach pięknego pałacu w Strzekęcinie. Tegoroczna uroczystość (25.06 br.) miała szczególny charakter z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że klub kończy właśnie 30 lat swej działalności. Drugi – podczas spotkania został również zaprezentowany nowy gubernator dystryktu 2231 (Polska).

Obowiązki gubernatora na jednoroczną kadencję przejął od koszalinianina Piotra Jankowskiego krakowianin Marek Wcisło. Z kolei nowym prezydentem Rotary Club Koszalin został Romuald Wanowicz, który stał się następcą Sławomira Nowosadki.

Rotarianie to organizacja o zasięgu światowym – apolityczna i świecka, która łączy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań. Obecnie ponad 1,2 mln rotarian działa w 200 krajach i wyodrębnionych obszarach geograficznych, w 34 tysiącach klubów. Ich wspólne credo brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (w języku angielskim „Service Above Self”).

Klub koszaliński, tak jak cała organizacja, nastawiony jest na aktywność charytatywną. Reaguje na potrzeby indywidualne i wynikające z aktualnej sytuacji, ale również wspiera systematycznie wybrane placówki medyczne i opiekuńcze. Pod jego kuratelą jest m.in. jeden z pomorskich domów dziecka i ośrodek zajmujący się osobami społecznie wykluczonymi – chorymi na AIDS byłymi narkomanami i więźniami opuszczającymi zakłady karne. Kolejnym wyzwaniem, którego podjęli się koszalińscy rotarianie jest wsparcie dla tworzącego się w podczłuchowskim Wandzinie ośrodka terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Do RC Koszalin należy obecnie 38 osób. Podczas uroczystości w Strzekęcinie zostali do niego przyjęci Jarosław Bihun (prezes zarządu Telewizji Kablowej Koszalin) i Bartosz Warzecha (architekt, wykładowca akademicki). Przyjęcie nowego członka odbywa się – zgodnie z zasadami ruchu rotariańskiego – wyłącznie przy jednomyślnej zgodzie dotychczasowych członków klubu, przy czym głosowanie nad kandydaturami odbywa się w sposób tajny.

Szerzej o działalności RC Koszalin, w związku z jego jubileuszem powstania, napiszemy w następnym wydaniu naszego magazynu.