group female activists protesting together Ludzie

Feminizm: walka o godność i równouprawnienie

Feminizm jako ruch społeczny mający na celu walkę o równouprawnienie i równość płci zyskał na sile w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Wbrew mitom nie dąży on do spowodowania wyższości kobiet nad mężczyznami, lecz do zapewnienia równych szans i godnego traktowania każdej osoby bez względu na płeć. Ideologia feministyczna stawia opór patriarchalnym strukturom społecznym oraz stereotypom płciowym, które negatywnie wpływają na rozwój kobiet, narzucając im sztywno określone role w społeczeństwie.

svg%3E Ludzie

Jednym z najważniejszych aspektów feminizmu jest walka o równość wynagrodzeń i szans w miejscu pracy. Kobiety często zarabiają mniej niż mężczyźni, mimo że wykonują taką samą pracę i posiadają te same kwalifikacje co mężczyźni. Kobiety również są rzadziej reprezentowane w kierownictwach firm i na stanowiskach decyzyjnych. Feminizm walczy z tą nierównością i dąży do tego, by kobiety miały równe szanse na awans i karierę.

Według najnowszych danych (2022 r.), podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w UE średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet a mężczyzn wynosi 14,1% (w Polsce – 9,4%). To oznacza, że kobiety wciąż zarabiają średnio mniej niż mężczyźni za tę samą pracę.

Nie tylko różnice w wynagrodzeniu są problematyczne. Kobiety często mają też trudniejszy dostęp do stanowisk kierowniczych i decyzyjnych lub bardziej prestiżowych i lepiej opłacanych. Według danych Eurostatu, wśród menadżerów i dyrektorów w UE kobiety stanowią 32% (w Polsce – zaledwie 28%). To oznacza, że kobiety są nadal niewystarczająco reprezentowane na najwyższych szczeblach zarządzania.

Często zajmują one, niższe i mniej płatne stanowiska ze względu na konieczność podziału obowiązków na służbowe i prywatne – związane z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w Polsce kobiety najczęściej zajmują się opieką nad dziećmi i to one zwykle podejmują decyzję o rezygnacji z pracy lub redukcji godzin pracy, by móc poświęcić więcej czasu na opiekę nad potomstwem. Nie dziwi więc fakt, że według danych GUS wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest niższy niż w przypadku mężczyzn: w IV kwartale ubiegłego roku wśród mężczyzn wyniósł on 63,9% a wśród kobiet 49,7% .

Feminizm akcentuje również kwestie związane z ciałem kobiety i jej prawami reprodukcyjnymi. Zakłada, że kobiety mają prawo do decydowania o swoim ciele, tak jak i dostęp do bezpiecznych metod antykoncepcyjnych oraz aborcji. Feminizm walczy z próbami ograniczenia tych praw.

Niestety, feminizm wciąż jest przedmiotem nieporozumień i kontrowersji. Często mówi się o nim jako o ruchu, który ma na celu zniszczenie tradycyjnych wartości i ról społecznych. Tymczasem feminizm w rzeczywistości dąży do tego, by społeczeństwo było bardziej sprawiedliwe, a kobiety i mężczyźni mieli równe szanse w życiu.

Wreszcie, ważne jest, by zrozumieć, że feminizm nie jest ruchem, który dąży do wykluczenia mężczyzn. Feminizm dąży do tego, by mężczyźni i kobiety żyli w równości i szacunku. Wszyscy, niezależnie od płci, mają prawo do godności i szacunku, oraz do równej szansy w życiu.

W ostatnich latach w Polsce feministki podejmowały różnego rodzaju działania, mające na celu walkę o prawa i równouprawnienie płci. Poniżej klika przykładów takich ruchów:

  1. Strajk Kobiet – ruch społeczny, który powstał w Polsce w 2016 roku, a który zyskał na popularności w ostatnim czasie. Jego celem jest walka o prawa kobiet, w tym m.in. prawo do aborcji oraz walka z przemocą wobec kobiet. W ramach Strajku Kobiet organizowane są manifestacje, protesty oraz akcje społeczne.
  2. Kampania „Dziewczyny Które” – inicjatywa społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na dyskryminację kobiet w Polsce. Kampania opiera się na relacjach kobiet, które opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z dyskryminacją i nietolerancją. W ramach kampanii organizowane są spotkania, debaty oraz wydarzenia kulturalne.
  3. Akcja „Czarny Protest” – inicjatywa społeczna, która powstała w 2016 roku w związku z próbą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. W ramach akcji kobiety nosiły czarne ubrania, a ich celem było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony praw reprodukcyjnych kobiet.
  4. Działalność organizacji feministycznych – w Polsce działa wiele organizacji feministycznych, takich jak Feminoteka, Kongres Kobiet czy Stowarzyszenie Fum Fund. Ich celem jest walka o prawa kobiet, w tym walka z przemocą, dyskryminacją oraz nierównością płci w miejscu pracy.

Podsumowując: uważam, że feminizm jest ruchem bardzo potrzebnym. Walka o godność i równouprawnienie kobiet to nie tylko kwestia zaspokojenia potrzeb jednej płci, ale także sprawa sprawiedliwości społecznej i budowania lepszego świata dla wszystkich. Takie ruchy są wsparciem w walce z dyskryminacją, ponieważ wciąż mamy wiele problemów związanych z nierównym traktowaniem płci. Mimo postępu zachodzącego w dziedzinie równouprawnienia, nadal wiele kobiet doświadcza przemocy, dyskryminacji w miejscu pracy, nierównego wynagradzania, a także ograniczenia w dostępie do opieki medycznej. Organizacje działające na rzecz równouprawnienia kobiet podejmują szereg działań mających na celu zwalczanie problemów związanych z dyskryminacją płciową. Ich działania przyczyniają się do zmiany mentalności społeczeństwa, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju demokracji i równości w społeczeństwie.

  • Autor: Izabela Śliwka. Autorka jest słuchaczką Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej.