archeologowie Wydarzenia

Archeologia lubi metal, czyli pierwszy festiwal Wykopaliska

Kto wie, czy „Festiwal Wykopaliska Rekowo” nie stanie się przyczynkiem do powstania szlaku turystyki archeologicznej na Pomorzu Środkowym. Połączyłby on miejsca, w których zachowały się ślady kultury wielbarskiej – pozostałości po Gotach. Wiele z nich jest już odkrytych, odkrywane są nowe. Być może w Rekowie, gdzie specjaliści z Muzeum w Koszalinie przeprowadzą prace badawcze w lipcu, również uda się potwierdzić bytność tajemniczego, ekspansywnego ludu, który w II i III wieku naszej rozlał się na tereny aż po południe Ukrainy (Ostrogoci), walczył z Rzymem i w końcu go zajął (Wizygoci).

Projekt stanowi wypadkową dwóch pasji – muzyki i archeologii oraz energii Magdaleny Augustyniak i jej partnera. Odkryli oni na początku roku miejsca, które pozwalają sądzić, iż były kiedyś zamieszkane przez Gotów. Ewentualne potwierdzenie przypuszczeń nastąpi po zakończeniu prac archeologicznych zaplanowanych na okres 03-31 lipca br.

Magdalena Augustyniak zapraszając naszą redakcję do objęcia festiwalu patronatem, napisała: „Dopełnieniem powyższego będzie odbywający się w dniach 14-15 lipca br. za rzeką, na sąsiadującej ze stanowiskiem archeologicznym działce, festiwal. Zakłada od występy kilkunastu zespołów, połączonych z panelami naukowymi, prowadzonymi przez specjalistów od kultury wielbarskiej. Jednym z nich jest archeolog, który jest zarówno opiekunem naszych badań, jak i odkrywcą w roku 1976 śladów osadnictwa w tym miejscu – pan Ignacy Skrzypek. Dodatkowymi atrakcjami będą wycieczki fakultatywne na teren wykopalisk. (…) Nasze działania mają doprowadzić do zapoczątkowania szlaku turystyki archeologicznej (ścieżki piesze, rowerowe – łączące Grzybnicę z Rekowem i pozostałymi niepromowanymi do tej pory atrakcjami turystycznymi z okolicy) oraz innych muzyczno-sportowych wydarzeń”.

Planowane są wystąpienia archeologów:

  • „Chodziłem. Widziałem. Jestem.” Jego rozpoczęta w 1973 roku przygoda z archeologią ziemi polanowskiej wciąż trwa. Pan Ignacy Skrzypek, niedawno, mając 80 lat, obronił doktorat. O archeologii mówi w pasjonujący sposób.
  • „Co i po co?” – o tym, co dzieje się w Rekowie i czego można się po tym stanowisku spodziewać, opowie dr Andrzej Kasprzak.
  • „Grodziska, cmentarzyska i skarby.” O potrzebie badań i popularyzacji wiedzy o wczesnośredniowiecznym Pomorzu Wschodnim będzie przekonywał dr Paweł Szczepanik z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.
  • „Archeologia w XXI wieku” – o łączeniu potencjału archeologii i innych nauk, a także o innych zagadnieniach związanych z archeologią w dzisiejszych czasach opowie dr Kamil Niedziółka.

Zawartość programu muzycznego festiwalu można śledzić na bieżąco, wchodząc na Facebookowy profil „Festiwal Wykopaliska Rekowo”. Jedno jest pewne z góry – będą to mocno rockowe brzmienia, bo ponoć „archeologia lubi metal”.

Wsparcia organizatorom udzielają m.in. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Manowo, Muzeum w Koszalinie oraz Gmina Polanów. „Prestiż” jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.