laboratorium ekonomia prestiz czerwiec 2023 1 Ludzie

Otwarcie nowej pracowni na Ekonomii

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE) została oficjalnie otwarta Pracownia Kompetencji Miękkich. Laboratorium umożliwia zdobywanie umiejętności w zakresie: pracy zespołowej, przewodzenia w grupie, wielozadaniowości, nawiązywania i utrzymywania kontaktów, komunikatywności, integracji, myślenia krytycznego i autoprezentacji.

Jak podkreślił prowadzący wydarzenie dziekan WNE prof. Grzegorz Przekota, pracownia „wpisuje się w nurt behawioralnej koncepcji zarządzania, czyli umiejętności skupionych wokół stosunków międzyludzkich”. Jak dowodzą badania, pracodawcy coraz częściej szukają pracowników o wysokich kompetencjach miękkich, ponieważ ta grupa stanowi fundamentalną część pracy zespołowej.

Sala 603 A w kampusie przy ulicy Kwiatkowskiego została wyposażona w okrągłe stoły z gniazdami usb, mające ułatwić studentom pracę w grupach. W pracowni znajduje się nowoczesny dotykowy monitor multimedialny, umożliwiający interaktywną pracę podczas zajęć. Pomieszczenie ma także kamerę do rejestracji ćwiczeń, które wspólnie wykonują studenci. Dzięki temu w łatwy sposób będzie można odtworzyć i wyciągnąć wnioski z danych zadań.

Do dyspozycji studentek i studentów są profesjonalne gry szkoleniowe, między innymi dotyczące rozwoju osobistego, marketingu, budowania zespołów. Dzięki wsparciu z realizowanego przez Politechnikę Koszalińską projektu „Uczelnia dostępna” sala została wyposażona w stanowisko komputerowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownia powstała dzięki dofinansowaniu dwóch koszalińskich spółek: Miejskiej Energetyki Cieplnej i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Koordynatorką działań związanych z powstaniem pracowni była dr Ewa Kasperska z Katedry Zarządzania i Marketingu WNE. Pomagał jej dr Adam Wyszomirski z tej samej katedry oraz wiceprzewodniczący Konwentu WNE Angelika Grabowska.