young woman relaxing modern chair home Biznes
Young woman relaxing in modern chair

Jeśli pompa ciepła, to marki York

Ze względu na swoje liczne zalety pompy ciepła są coraz powszechniej wykorzystywane do centralnego ogrzewania domów i dostarczania ciepłej wody. Właściwie w przypadku nowo budowanych obiektów jednorodzinnych stają się one standardem, a dzieje się to głównie za sprawą ich wydajności energetycznej i wygody użytkowania. Mocno promuje je Unia Europejska jako – w połączeniu z fotowoltaiką – najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania. Jednak pompa pompie nierówna. Znakomitymi parametrami charakteryzują się urządzenia marki York i im poświęcimy tutaj uwagę, rekomendując je jako najlepszą opcję – tym bardziej, że w Koszalinie dostępne są one od ręki.

Do niedawna traktowana jako ciekawostka dla pasjonatów ekologii, w związku kryzysem energetycznym zdobywa szeroki rynek. Wciąż jednak dla wielu osób mechanizm działania pompy ciepła nie jest zrozumiały.

Pompa ciepła działa zaś dzięki wytwarzaniu obiegu ciepła pomiędzy obszarami, w których panują różne temperatury. Urządzenia te pobierają ciepło z powietrza lub gruntu i przenoszą je do domowej instalacji grzewczej – na przykład grzejników lub systemu ogrzewania podłogowego. Działają zasilane prądem elektrycznym, ale oferują wysoką wydajność, co znaczy, że oddają kilka razy więcej energii niż jej zużywają. W Polsce w 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży tych urządzeń (niemal podwojenie) i trend ten ciągle się utrzymuje. Klienci najczęściej wybierają pompy ciepła typu powietrze – woda.

Jak działa pompa ciepła?

Jak już stwierdziliśmy, działanie pompy ciepła polega na przeniesieniu energii z otoczenia (tzw. dolne źródło ciepła) do budynku, tak aby mogło ono efektywnie zasilać jego system grzewczy (tzw. górne źródło ciepła).

Pierwszym zadaniem pracy urządzenia jest więc odebranie i przekazanie energii z otoczenia – jeśli odbywa się to z gruntu, to wykorzystywany jest roztwór glikolu, a w przypadku powietrza – energia otoczenia zostaje przekazana bezpośrednio do obiegu czynnika roboczego, którym najczęściej jest woda lub mieszanka wody i glikolu. Za pomocą odebranego ciepła następuje odparowanie czynnika roboczego w urządzeniu zwanym parownikiem. Kolejno, pary czynnika roboczego trafiają na zasilaną energią elektryczną sprężarkę, gdzie następuje podniesienie ich temperatury, a następnie oddanie ciepła w skraplaczu, z którego podawane jest ciepło do obiegu grzewczego budynku. W wyniku tego procesu następuje skroplenie par czynnika roboczego (przyjmują one postać ciekłą pod wysokim ciśnieniem), a na końcu obniżenie jego ciśnienia i zamknięcie cyklu.

svg%3E Biznes

Wydajność energetyczna

Kluczowym parametrem pracy każdej pompy ciepła jest współczynnik COP (ang. Coefficient Of Performance), który określa proporcję pomiędzy wyprowadzoną z urządzenia energią w postaci ciepła a doprowadzoną do niego energią elektryczną w określonych warunkach zewnętrznych.

Na przykład COP na poziomie 4 informuje o tym, że aby z pompy ciepła uzyskać 4 kWh ciepła (odnawialnego i darmowego) należy zasilić urządzenie 1 kWh energii elektrycznej, która może pochodzić zarówno z sieci elektroenergetycznej, jak i z odnawialnych źródeł energii, np. z modułów fotowoltaicznych.

Wartość współczynnika COP zmienia się w zależności od temperatury źródła dolnego i górnego, jednak jest zawsze większa od 1.

Pompy marki York

Na rynku dostępne są pompy wielu producentów. Warto jednak dobrze się zastanowić nad wyborem, nie kierując się wyłącznie kryterium ceny. Ważny jest wspomniany współczynnik COP (im wyższy, tym lepiej), ale również renoma i doświadczenie producenta, warunki gwarancyjne, dostępność sieci serwisowej.

Pompy ciepła York produkowane są przez amerykańską firmę Johnson Controls, która wywodzi się z branży chłodniczej i legitymuje się w chłodnictwie blisko 150 latami doświadczenia. Firma ma zasięg globalny i bardzo szeroką ofertę – między innym agregaty wody chłodzącej i przemysłowe urządzenia klimatyzacyjne.

O ile inni producenci pomp ciepła najpierw zajmowali się klimatyzacją dla klientów indywidualnych, to Johnson Controls jako producent pomp ciepła przeszedł drogę w odwrotnym kierunku: od przemysłu do zaspokajania potrzeb klientów indywidualnych czyli do produkcji urządzeń domowych. Wykorzystuje swoje ogromne doświadczenie techniczne, gromadzone latami, jako że instalacje przemysłowe musi cechować niemal stuprocentowa niezawodność.

Moc produkowanych przez Amerykanów pomp zawiera się w przedziale od 4 kilowatów do nawet 40 megawatów. Typowy domek jednorodzinny potrzebuje pompy o mocy od 8 kW do 30 kW (najczęściej 4-16 kW).

Monoblok czy split?

Pompy ciepła dzielą się na dwa rodzaje nazywane monoblokami albo splitami. Ich działanie nie różni się niczym. Różnica dotyczy budowy urządzenia.

Monoblok to całość zamknięta w jednej obudowie – widujemy je najczęściej na zewnątrz domów (najbardziej charakterystycznym elementem jest widoczny na zewnątrz wentylator). Zawarty jest w takiej pompie i czynnik chłodzący, i jednostka hydrauliczna, a w pompie typu split są one rozdzielone.

Z punktu widzenia odbiorcy końcowego typ pompy nie ma większego znaczenia, ale w przypadku monobloków pamiętać trzeba o tym, że są one wrażliwe na zamarzanie i dlatego stosuje się w nich na przykład glikol albo inne środki zapobiegające zamarzaniu płynów.

Splity nie są tak wrażliwe, gdyż w ich przypadku jednostka hydrauliczna nie znajduje się na zewnątrz a wewnątrz budynków – w kotłowni albo jakimś ogrzewanym pomieszczeniu technicznym. Instalator doradzający klientowi w sprawie zakupu pompy powinien się orientować, czy w określonej lokalizacji grożą dłuższe zaniki zasilania elektrycznego. Jeśli są one możliwe, zdecydowanie powinien doradzać rozwiązanie splitowe.

Elementem wyróżniającym monoblok od splitu (pompy dwumodułowej) jest fakt wyższej wydajności energetycznej. Po prostu w przypadku urządzenia jednomodułowego wyeliminowane zostaje ryzyko błędu montażu, bo wszystko jest przygotowane fabrycznie a całość urządzenia jest zamknięta w jednej obudowie. W przypadku splitów dochodzi obawa o to, czy instalator nie popełni jakiegoś błędu wpływającego na wydajność urządzenia.

Skąd to ciepło?

Ze względu na to, skąd pompy czerpią ciepło, dzieli się je na dwa podstawowe typy.

Pierwszy to pompy gruntowe, czyli czerpiące ciepło z ziemi. Wykonuje się wówczas głębokie odwierty pionowe (nawet ponad 100 m) albo układa poniżej punktu zamarzania (1-1,5 metra pod powierzchnią gruntu) coś na wzór maty grzewczej i wówczas instalacja jest ułożona na dużej powierzchni (czasami niemal na całej powierzchni działki).

Druga opcja, którą wykorzystują pompy marki York, to układ powietrze – woda. Energia jest pobierana z powietrza i transmitowana do wody, która ma zdolność zatrzymywania ciepła na dłużej. Woda ta może zasilać tradycyjne grzejniki, ogrzewanie podłogowe czy klimakonwektor. W naszym klimacie najczęściej używa się nie czystej wody, lecz 30- lub 40-procentowego roztworu glikolu, co zapobiega zamarzaniu w przypadku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych lub zaniku zasilania elektrycznego. Ma to jednak wpływ na obniżenie wydajności energetycznej pompy, gdyż glikol posiada mniejszą pojemność cieplną niż woda.

svg%3E Biznes

COP pomp York

Jak napisaliśmy wcześniej, wydajność pompy opisuje wskaźnik COP – im jest wyższy, tym lepiej. Typowy wynosi około 4, ale pompy marki York mają COP wynoszący 5-5,2. Przy ocenie tego parametru trzeba bardzo uważać, bo różni producenci podają COP przy różnych warunkach środowiskowych. Dla pomp produkowanych przez Johnson Controls wskaźnik COP jest określany dla temperatury zewnętrznej plus 7 stopni Celsjusza i temperatury odbioru wody plus 35 stopni Celsjusza przy instalacji podłogowej. Te dwa czynniki: temperatura zewnętrzna i temperatura wody wychodzącej wpływają na poziom COP. Warto tu zaznaczyć, że pompy York mogą dostarczać wodę nawet o temperaturze plus 65 stopni Celsjusza, czyli maksymalnej dopuszczonej do używania w grzejnikach.

Zalety klimakonwektorów

Pompa ciepła ma zasadniczo trzy zadania: ogrzewać dom lub go chłodzić i dostarczać ciepłą wodę użytkową. Trzeba jednak zaznaczyć, że funkcja chłodzenia za pomocą pompy ciepła jest mniej wydajna niż w przypadku typowej klimatyzacji. Schładzanie można wykonywać na dwa sposoby. Można na przykład ustawić temperaturę ogrzewania podłogowego na 18 stopni Celsjusza i w niewielkim zakresie wpływać na warunki termiczne w pomieszczeniach. Niedogodnością jest przy tym skraplanie się pary wodnej w związku ze zjawiskiem punktu rosy: przy określonym ciśnieniu i temperaturze zawarta w powietrzu para wodna skrapla się na powierzchni chłodzonej, co jest uciążliwe i bardzo niepraktyczne. Jeśli podłoga zbudowana jest z paneli drewnianych, nietrudno wyobrazić sobie, co się z nimi stanie.

Drugi sposób chłodzenia to klimakonwektory – urządzenia o wyglądzie zbliżonym do typowych klimatyzatorów. Nie mają one żeberek jak grzejniki, ale za to posiadają nagrzewnicę, przez którą płynie ciepła lub zimna woda oraz wiatrak wydmuchujący ciepłe powietrze. Ustawiony na chłodzenie klimakonwektor wydmuchuje powietrze zimne i skutecznie oziębia wnętrza. Jego praca jest przy tym bardzo cicha i wydajna. Warto pamiętać o tym, że aby korzystać z funkcji chłodzenia, klimakonwektory muszą mieć podłączone odprowadzenie skroplin do kanalizacji.

svg%3E Biznes

Kiedy oszczędzamy najwięcej?

Zainstalowanie pompy ciepła opłaca się nawet wtedy, kiedy nie mamy fotowoltaiki. Oczywiście połącznie obu tych elementów jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym, bo zyskujemy wtedy ogrzewanie właściwie za darmo. Nawet jeśli nie mamy własnej instalacji fotowoltaicznej, zastosowanie pompy również ma sens, bo okres jej spłaty – w zależności od parametrów – waha się między trzema a pięcioma latami.

Pompy ciepła to przyszłość – kierunek preferowany przez Unię Europejską. Wkrótce w nowo budowanych domach nie będzie można instalować żadnych kotłów spalających węgiel czy drewno, przejściowo będą tolerowane kotły gazowe.

Jednak nie każda pompa ciepła jest z góry przystosowana do współpracy z fotowoltaiką. Pompy York są. Pompa ciepła oznaczona jako SG Ready wyposażona jest w odpowiednie złącze, które umożliwia jej integrację z inteligentną siecią energetyczną (ang. Smart Grid – SG).

Dzięki temu złączu instalacja fotowoltaiczna poprzez falownik „mówi” pompie ciepła: mam w tej chwili prąd, wykorzystaj go. Jest to zgodne z tendencją do maksymalizacji autokonsumpcji prądu, czyli wykorzystania jej przez dom, na dachu którego zainstalujemy panele fotowoltaiczne. W Niemczech, gdzie sieci energetyczne mają w większości charakter instalacji inteligentnych, dystrybutor energii może porozumiewać się z urządzeniami sterującymi pompą i przekazywać jej informacje o tym, że w danym momencie oferuje tańszy prąd. Nam jeszcze daleko do tego.


Firma BIMs PLUS to największa sieć hurtowni instalacyjno-hydraulicznych w Polsce. W tym roku obchodzi 30-lecie obecności na naszym rynku. Wielkość firmy i jej stabilna pozycja gwarantują klientowi końcowemu, iż oferowane pompy ciepła York to trafny i pewny zakup.

svg%3E Biznes