jakosc bezpieczenstwo zywnosci prestiz czerwiec 2023 Ludzie

Firmy szukają specjalistów, uczelnia uruchamia nowe kierunki kształcenia

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska systematycznie poszerza swoją ofertę kształcenia. W najbliższym czasie uczelnia uruchomi na Wydziale Mechanicznym nowy kierunek studiów inżynierskich – jakość i bezpieczeństwo żywności oraz studia magisterskie na kierunku elektroenergetyka.

Jakość i bezpieczeństwo żywności – to oferta dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami związanymi z jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności. Rekrutacja rozpocznie się już w czerwcu 2023 r. Na Wydziale Mechanicznym będzie to drugi – po technologii żywności i żywieniu człowieka – kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy na temat żywności i jej jakości.

svg%3E Ludzie

Studia o profilu praktycznym

Nowy kierunek może zainteresować osoby, które chcą zawodową przyszłość związać z branżą zajmującą się organizacją i nadzorem produkcji oraz przechowywaniem żywności. Studia odbywać się będą na pierwszym stopniu kształcenia, w trybach: stacjonarnym (7 semestrów) i niestacjonarnym (8 semestrów). Kierunek ma profil praktyczny, a więc połączy wiedzę z praktyką zawodową przygotowującą do podjęcia pracy.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk: o żywności, o zdrowiu, przyrodniczo-technicznych i biologicznych niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa oraz wpływem na zdrowie człowieka. Pozna procesy dotyczące produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające podczas pozyskiwania i przetwarzania surowców, zasady utrwalania, pakowania, znakowania, przechowywania i wprowadzania żywności do obrotu, regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności związanej z produkcją i bezpieczeństwem żywności.

Brakuje specjalistów

Pomysł uruchomienia nowego kierunku wynika z sygnalizowanego przez pracodawców z branży spożywczej i gastronomicznej braku specjalistów z kompetencjami umożliwiającymi pracę w zespołach do spraw bezpieczeństwa i jakości w przetwórstwie żywności, gastronomii, jak również w organach urzędowej kontroli. Chodzi o osoby, które mają wiedzę z zakresu obowiązkowych i dobrowolnych systemów jakości i bezpieczeństwa żywności oraz potrafią w tym zakresie samodzielnie opracować dokumentację systemową, dobrać metody monitorowania procesu i kontroli żywności oraz przeprowadzić audyt zgodności działań, ustalonych procedurami systemowymi.

Z opinii pracodawców wynika, że na rynku pracy w całej Polsce brakuje pracowników mających wyspecjalizowane kompetencje menedżerskie ukierunkowane na bezpieczeństwo i jakość żywności oraz pracowników na stanowiska związane z analityką laboratoryjną. Deficyt ten najbardziej odczuwalny jest w zakładach przetwórstwa mięsa i ryb, które dominują w regionie Pomorza Zachodniego i Środkowego.

Dyplom plus uprawnienia

Politechnika Koszalińska uruchomi również studia magisterskie na elektroenergetyce. Absolwentom da to możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi.

Dotychczas można było studiować energetykę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku elektroenergetyka urozmaici ofertę kształcenia, a co ważne, absolwenci tego kierunku będą mogli ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Prof. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego podkreśla, że inicjatywa wyszła od samych przedsiębiorców. Duże zapotrzebowanie na absolwentów zgłaszają firmy, które prowadzą farmy wiatrowe. Uruchomienie kierunku postulowały też przedsiębiorstwa produkcyjne. Wiele z tych firm zatrudnia inżynierów, którzy jednak nie mają odpowiednich uprawnień. Do wykonania projektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi z branży elektrycznej trzeba było więc angażować osoby z zewnątrz.

Coraz bogatsza oferta kształcenia

Nowe kierunki studiów, w najbliższych kilku latach, powinny zmienić niedogodną dla pracodawców sytuację rynkową. W obydwu przypadkach kształcenie rozpocznie się już w najbliższym roku akademickim – 2023/2024.

W sumie Politechnika Koszalińska kształcić będzie na 28 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz 18 kierunkach studiów drugiego stopnia (kierunki techniczne, przyrodniczo-techniczne, ekonomiczne, humanistyczne i artystyczne).