55 lat budownictwo spotkanie rocznicowe 5 2023 10 Ludzie

55-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Podobnie jak cała uczelnia i drugi jej najstarszy Wydział – Mechaniczny, 55-lecie istnienia świętuje w tym roku Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej (WILŚiG). Obchody połączone zostały z uroczystością z okazji 60-lecia oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZIiTS). Były gratulacje, życzenia, nagrody i odznaki honorowe.

Podczas rocznicowego spotkania, które odbyło się 12 maja br., prorektor ds. nauki, prof. Błażej Bałasz, który powitał uczestników uroczystości w imieniu władz uczelni, podkreślił znaczenie badań i pracy dydaktycznej prowadzonej przez WILŚiG. Jak mówił: „to ważne miejsce w rozwoju nauki i wiedzy inżynierskiej”. – Zdobywanie tej wiedzy decyduje o komforcie naszego życia, ale też pozwala nam funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym – dodał. – Dużym wyzwaniem dla naukowców i przyszłych inżynierów jest transformacja gospodarki obiegu zamkniętego.

Prof. Kazimierz Szymański, prezes oddziału PZIiTS podkreślił, że od 60 lat organizacja działa na rzecz rozwoju inżynierii środowiska i inżynierii sanitarnej. Większość członków oddziału to absolwenci WILŚiG.

Historię i współczesność wydziału przypomniał jego dziekan, prof. Robert Siodełko. Mówił między innymi o pierwszych studentach kształcących się w budynkach przy ulicy Racławickiej, gdzie znajduje się najstarszy kampus i kolejnych uzyskiwanych przez wydział uprawnieniach. WILŚiG zatrudnia 91 pracowników naukowych i dydaktycznych. Prowadzi sześć kierunków studiów.

Gratulacje z okazji obu jubileuszy przekazała prezes PZIiTS prof. Anna Bogdan z Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystości, w towarzystwie prof. Kazimierza Szymańskiego, wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2022/2023.

Ponadto uhonorowani zostali członkowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Robert Leszczorz z czasopisma „Strefy Gospodarki” (wydawcą jest „Dziennik – Gazeta Prawna”) wręczył Robertowi Mani, prezesowi Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC) w Koszalinie, list gratulacyjny z okazji uzyskania pozycji wicelidera w ogólnopolskim rankingu firm z sektora energetyki cieplnej. Oceniano dane finansowe, działania związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

– Osiemdziesiąt procent pracowników MEC to absolwenci Politechniki Koszalińskiej – mówił prezes Robert Mania, który jest zarazem członkiem Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. – To powód do dumy, bo dzięki tej kadrze możemy konkurować na polskim rynku.

Jubileuszowe spotkanie zakończył wykład prof. Czesławy Rosik-Dulewskiej z Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk pod tytułem „Wyzwania stojące przed Inżynierią Środowiska w XXI wieku”.