IMG 0331 Kronika

Uczniowie w Boninie idą po sukces na rynku pracy

Z końcem listopada br. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie zakończył dwuletni projekt zatytułowany „Po sukces na rynku pracy!”. Dzięki niemu 64 uczniów uczestniczyło w dodatkowych zajęciach podnoszących ich przyszłe kompetencje zawodowe – między innymi dzięki zagranicznym wyjazdom stażowym. Projekt zrealizowany został w ramach programu Erasmus Plus finansowanego przez Unię Europejską.

Projekt „Po sukces na rynku pracy!” (2020-1-PL01-KA102-079704) trwał od 1 listopada 2020 do 30 listopada 2022 roku. Mimo że jego realizacja przypadła na okres pandemii i związanych z nią obostrzeń założone cele zostały osiągnięte. Głównym z nich było nabycie przez 64 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie dodatkowych umiejętności praktycznych, zwiększających szansę zatrudnienia poprzez realizację zagranicznych staży. Uczniowie mieli możliwość odbywania ich w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Szwecji. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia oferowanych przez Zespół: Technikum Weterynarii, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Mechanizacji i Agrotroniki oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Twórcy projektu podsumowują: – Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za organizację i realizację Projektu, możemy uznać go za sukces. Uważamy jednak, że bardzo ważna jest opinia uczestników zagranicznych mobilności, czyli uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Zuzanna Kaszubowska, uczennica klasy IV Technikum Weterynarii, mówi: – Dwutygodniowy pobyt za granicą dał mi możliwość poznania nowych ludzi, tamtejszej kultury i zwiedzenia wielu fascynujących miejsc. Praktyki zawodowe wzbogaciły nas, uczniów, zarówno o wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, które z pewnością przydadzą się po podjęciu pracy. Projekt oprócz szansy na rozwój i naukę nowych rzeczy pod okiem profesjonalistów pozwolił nam na wyjście poza własną strefę komfortu i poszerzenie horyzontów. Dzięki temu wyjazdowi otrzymaliśmy szansę na zdobycie doświadczenia oraz odkrycie nowych dróg samorozwoju.

Aleksandra Rejwerska, uczennica IV klasy Technikum żywienia i usług gastronomicznych, dodaje: – Wyjazd za granicę w ramach projektu „Po sukces na rynku pracy!” przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Podczas stażu zawodowego miałam możliwość uczenia się zawodu w bardzo kreatywnym i doświadczonym zespole. Mogłam liczyć na cenne i praktyczne wskazówki, ale także zaprezentować własne umiejętności.

Dominik Daniel, uczeń III klasy Branżowej Szkoły I stopnia: – Nie sądziłem, że będąc uczniem szkoły branżowej na kierunku Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych mogę wziąć udział w projekcie. Dostałem szansę i w pełni ją wykorzystałem. Przełamałem lęk przed mówieniem po angielsku. Staż odbyłem w bardzo nowoczesnym przedsiębiorstwie, w którym miałem dostęp do sprzętu rolniczego nowej generacji.

Viktoria Mądry, uczennica III klasy Technikum Architektury Krajobrazu: – Czym był dla mnie projekt? Odpowiem krótko – przygodą życia! Wszystko było dopięte na ostatni guzik. O nic nie musieliśmy się martwić, czuliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. Nasi opiekunowie stworzyli domową atmosferę i byli dla nas cały czas wsparciem.