zajawka cytowani naukowcy Ludzie

Koszalińscy naukowcy wśród najbardziej wpływowych badaczy świata

Fot: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Czterech naukowców z różnych wydziałów Politechniki Koszalińskiej znalazło się w gronie najczęściej cytowanych badaczy na świecie. To niezwykłe wyróżnienie nie dotyczy wyłącznie świata nauki. Od badań i analiz tylko krok do wdrażania w biznesie technologii i wynalazków ułatwiających nam życie.

W grupie najbardziej wpływowych pracowników nauki znaleźli się: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański (Wydział Mechaniczny), dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK (Wydział Informatyki i Elektroniki), prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (Wydział Mechaniczny) i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK (Wydział Nauk Ekonomicznych).

Naukowcy z całego świata

Prestiżowy ranking „World’s Top 2% Scientists 2021”, czyli: lista 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców za rok 2021, jest przygotowywana na podstawie metodyki opracowanej przez pracowników Stanford University, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTech Strategies.

Bez wchodzenia w szczegóły kwalifikacyjne można powiedzieć, że uwzględnia ona kilkadziesiąt specjalistycznych kryteriów. Lista obejmuje naukowców z całego świata, ze wszystkich dziedzin, w tym: z nauk ścisłych, społecznych i przyrodniczych, którzy prowadzą badania w ponad 160 dyscyplinach naukowych.

Wprawdzie naukowcy z Politechniki Koszalińskiej nie po raz pierwszy znaleźli się w tym prestiżowym i doborowym towarzystwie, jednak pierwszy raz w tak szerokim i zróżnicowanym branżowo gronie.

Metalurgia i sieci neuronowe

Prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański pracuje w Katedrze Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują między innymi naukę o materiałach, inżynierię materiałową, budowę i eksploatację maszyn, a także organizację i zarządzanie oraz inżynierię wytwarzania materiałów. Obszary ważne dla naukowca to: nanotechnologia i materiały nanostrukturalne, gradientowe i metalurgia proszków oraz technologie procesów wytwarzania.

Dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK pracuje w Katedrze Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki. Jego zainteresowania obejmują: obliczenia przybliżone, inteligencję obliczeniową, sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, a w szczególności algorytmy optymalizacyjne bazujące na naturze. Dorobek naukowca to monografie oraz ponad 120 artykułów w książkach, materiałach konferencyjnych i czasopismach z listy filadelfijskiej. W 2021 roku został laureatem konkursu Zachodniopomorski Nobel.

Teoria, praktyka i środowisko

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny kieruje Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym. Tematyka realizowanych przez niego prac dotyczy zagadnień związanych z technologiami obróbkowymi: obróbką ścierną i narzędziami ściernymi, ich monitorowaniem i diagnostyką, aspektami ekologicznymi, wydajnością i zagadnieniami tribologicznymi. Naukowiec jest autorem albo współautorem ponad 240 prac naukowych.

Dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi modelowania systemów i procesów transportowych, modelowaniem mobilności na obszarach miejskich, optymalizacją procesów w logistyce, recyklingiem środków transportu i ochroną środowiska. Pracuje w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

svg%3E Ludzie
Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej jednymi z najczęściej cytowanych na świecie (od lewej): prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański, dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK, dr hab. inż. Krzysztof Nadolny i dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK.