CCH 2753 Wydarzenia

Na pamiątkę uśmiechniętego biskupa

Fot. Kamil Latuszek, Centrum Medialne Civitas Christiana

Od 14 lat osoby i instytucje z terenu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej szczególnie zasłużone dla krzewienia postawy chrześcijańskiej w codziennym życiu są wyróżniane Nagrodą im. Ks. Kardynała Nominata Ignacego Jeża. W tym roku przypadła ona: konserwatorce zabytków Krystynie Bastowskiej, Domowi Miłosierdzia Bożego w Koszalinie oraz Zespołowi Caritasu przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

Nagroda im. Ks. Kard. Nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” została ustanowiona przez koszalińsko-kołobrzeską kurię biskupią, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz diecezjalną Caritas. Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 października br. w sali Filharmonii Koszalińskiej. Jak powiedział Ryszard Pilich, sekretarz kapituły a jednocześnie przewodniczący zarządu oddziału okręgowego „Civitas Christiana”, w tym roku rozważano 12 nominacji: – Byliśmy zgodni w werdykcie. Cieszę się, że laureaci są bardzo wszechstronni i w pełni odpowiadają wszystkim kryteriom oceny wynikających z regulaminu nagrody.

Patron wyróżnienia, ksiądz kardynał Ignacy Jeż, był pierwszym ordynariuszem koszalińsko-kołobrzeskim (diecezja powstała w 1972 roku). W 1992 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 16 października 2007 w klinice Gemelli w Rzymie. Następnego dnia, na zakończenie audiencji generalnej, papież Benedykt XVI poinformował, że na konsystorzu 24 listopada 2007 r. chciał wynieść bpa Jeża do godności kardynalskiej.

Ignacy Jeż pochodził ze Śląska, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1937. W roku 1942 został aresztowany przez gestapo i trafił na trzy lata do obozu koncentracyjnego w Dachau.

W Koszalinie dał się zapamiętać jako człowiek niezwykle serdeczny, bezpośredni, zawsze uśmiechnięty. Bywało, że incognito, w świeckim stroju, spacerował uliczkami centrum miasta wdając się w rozmowy z napotkanymi ludźmi. Obdarzony był bez wątpienia wielką charyzmą i niekwestionowanym autorytetem wśród duchowieństwa i świeckich.